سازمان هواشناسی
    • معرفی اداره سامانه های پایه و استانداردها ی فنی

     این اداره به نظارت و راهبری ایستگاههای هواشناسی سطح زمین متشکل از خودکار و سنتی در کل کشور می پردازد.در این راستا بخشی ازتجهیزات مورد نیاز استان توسط انبار این اداره تهیه و توسط کارشناسان آن نصب می گردد,کالیبراسیون ایستگاهها و انواع سنسورها نیز در زمان مقرر در برنامه کالیبراسیون آزمایشگاههای مستقر در این اداره انجام می پذیرد.پس از نصب داده ها توسط نرم افزار های تخصصی تهیه شده از سخت افزار های نصب شده استخراج و مورد استفاده قرار می گیرد.ضمنا پرتال فنی نیز تحت نظر این اداره با هدف جمع آوری گزارش فعالیت استانها و اطلاع رسانی ,مورد استفاده قرار می گیرد.

    • اداره سامانه های پایه و استانداردها ی فنی
مجموع بازدیدها : 597,419,827
تعداد بازدید امروز : 12,758
تعداد بازدید دیروز : 163,699
تعداد بازدید این ماه : 2,047,353