سازمان هواشناسی
        • اهداف کارگروه مدل سازی عددی جو و اقیانوس

          اهداف کارگروه مدل سازی عددی جو و اقیانوس

          1- ارزیابی کمی و کیفی محصولات پیش بینی عددی و برونداد مدل های هواشناسی و اقیانوسی

          2- طراحی و توسعه سامانه های عملیاتی پایش و پیش بینی

          3-مشارکت و همکاری در اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه پیش بینی عددی

          4-ارتقاء پیش بینی های خیلی کوتاه مدت ، کوتاه مدت ، میان مدت ، بلندمدت ، فصلی و اقلیمی

          5-پیش پردازش داده های ورودی و پس پردازش برونداد مدل های پیش بینی عددی

          6-توسعه و ارتقاء مدل های پیش بینی عددی خرد مقیاس و میان مقیاس

          7-راستی آزمایی مدل های پیش بینی های فصلی

          8-برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه پیش بینی عددی

        • کارگروه مدل سازی عددی جو و اقیانوس
        • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 259,700,504
تعداد بازدید امروز : 84,759
تعداد بازدید دیروز : 179,227
تعداد بازدید این ماه : 623,209