سازمان هواشناسی
    • سیستم اطلاعات و پردازش مرکزی(CIPS)
     اطلاعات پالایش یافته و پردازش شده، بر اساس نیازهای اطلاعاتی کارشناسان سازمان و سایر کاربران سیستمهای اطلاعاتی هواشناسی جامعه در رشته های مختلف کاربردی نظیر منابع آب، کشاورزی، صنعت و انرژی، کشتیرانی و منابع دریائی، هواپیمائی، و توریسم، بر حسب نیازهای ملی و بین المللی مورد استفاده های پژوهشی قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده با اعمال نقطه نظرات کارشناسی در امور برنامه ریزی طرحها و پروژه های مختلف مورد استفاده کاربران قرار می گیرد.
     کمک سیستمهای نرم افزاری که توسط کارشناسان سازمان هواشناسی طراحی می شود به بانکهای اطلاعاتی هواشناسی و در واسطه های کامپیوتری مانند دیسک، نوار و فلاپی انتقال داده می شوند.
مجموع بازدیدها : 387,370,819
تعداد بازدید امروز : 358,890
تعداد بازدید دیروز : 399,581
تعداد بازدید این ماه : 7,415,764