سازمان هواشناسی
    • سیستم مدیریت داده های اقلیمی(CDMS )
     بدلیل آنکه امور پژوهشی کشور نیازمند داده های با صحت و کیفیت بالا می باشد لذا در فرایندی دیگر و پس از انجام فرایند کنترل کیفی مراحل بالاتر داده های دیدبانی در سیستم mainframe و کارتریجها ذخیره و بایگانی می شود.در حال حاضر کلیه آمار و اطلاعات ایستگاههای سینوپتیک، کلیماتولوژی و بارانسجی و جوبالای سراسر کشور از بدو تاسیس هر ایستگاه تا به امروز  پس از انجام کنترل کیفی بر روی پایگاه داده ذخیره شده است. این اطلاعات مشتمل بر بیش از چهل میلیون رکورد بوده که اطلاعات بین سالهای 1951 تا 2007 میلادی را در بر میگیرد.
     سایت Mainframe سازمان مجهز به سیستم  IBMمدل ES9000 با مشخصات زیر است :
     سیستم عامل : OS390   ، سرعت پردازش : 62 MIPS ، حافظه RAM : 256 M  ، حافظه ثانوی :   دیسکهای  3390 به ظرفیت کلی   180 GB .
      جهت تبدیل داده های دیدبانی شده غیر برخط بشکل دیجیتالی از نرم افزارهای ویژه ای جهت ثبت و ورود داده به فایل مطابق با فرمت استاندارد استفاده می گردد این نرم افزارها توسط اداره کل فناوری اطلاعات تهیه و  در اختیار مراکز هواشناسی استانها قرار گرفته است. این نرم افزارها عبارتند از :
     SCdata  : نرم افزار ثبت و ورود داده های ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی
     R-data : نرم افزار ثبت و ورود داده های ایستگاههای بارانسنجی
     UP-data : نرم افزار ثبت و ورود داده های ایستگاههای جوبالا
      
     پس از جمع آوری اطلاعات و انتقال آنها به پایگاه موقت فرایند کنترل کیفی توسط نرم افزارهای ویژهای انجام می گیرد در این فرایند اطلاعات موجود در پایگاه  توسط نرم افزارهای ویژه کنترل کیفی خاص هر نوع ایستگاه، مورد کنترل و بازبینی قرار می گیرند.کنترل کیفی داده ها طی دو مرحله صورت می پذیرد:
     الف) کنترل داده ها در استان
     ب) کنترل کیفی  نهائی در مرکز اطلاعات و پردازشهای فوق سریع
      فرایند کنترل کیفی در سازمان مرکزی  به بررسی وضعیت هر پارامتر و سازگاری آن با سایر پارامترها پرداخته و با استفاده از  Flagوضعیت هر پارامتر از لحاظ کیفی مشخص می شود. کنترل کیفی پارامترها شامل پارامترهای کد نشده (Missing data)  ، سازگاری پارامترها با زمان دیدبانی و میزان تغییرات پارامترها در واحدهای زمانی مختلف (Time consistency) ، کنترل محدوده مقادیر پارامترها ( Limit check)  و کنترل سازگاری پارامترهای مختلف با یکدیگر و نیز با وضعیت پارامتر در هوای گذشته  (Internal & External  consistency)   می شود.
     پس از قرار گرفتن داده ها در پایگاه اقلیمی، نرم افزارهای مختلفی بر روی آنها اجرا شده و محصولاتی نظیر سالنامه آماری، شناسنامه اقلیمی، گلباد و نظایر آن تهیه می گردد. در حال حاضر بیش از 200 برنامه کاربردی به زبان فرترن بر روی سیستم mainframe  سازمان قابل اجراست.
     1-     سیستم ذخیره ، بازیابی و دسترسی به داده ها و اسناد
     اطلاعات پالایش یافته و پردازش شده، بر اساس نیازهای اطلاعاتی کارشناسان سازمان و سایر کاربران سیستمهای اطلاعاتی هواشناسی جامعه در رشته های مختلف کاربردی نظیر منابع آب، کشاورزی، صنعت و انرژی، کشتیرانی و منابع دریائی، هواپیمائی، و توریسم، بر حسب نیازهای ملی و بین المللی مورد استفاده های پژوهشی قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده با اعمال نقطه نظرات کارشناسی در امور برنامه ریزی طرحها و پروژه های مختلف مورد استفاده کاربران قرار می گیرد.
     کمک سیستمهای نرم افزاری که توسط کارشناسان سازمان هواشناسی طراحی می شود به بانکهای اطلاعاتی هواشناسی و در واسطه های کامپیوتری مانند دیسک، نوار و فلاپی انتقال داده می شوند.
      
      
    • سیستم مدیریت داده های اقلیمی(CDMS )
مجموع بازدیدها : 410,301,554
تعداد بازدید امروز : 166,994
تعداد بازدید دیروز : 418,653
تعداد بازدید این ماه : 7,888,680