سازمان هواشناسی
    • معرفی

      گروه برنامه ریزی سازمان هواشناسی کشور به عنوان یکی از سه گروه مدیریت طرح و برنامه و تحول اداری، زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.

    • گروه برنامه ریزی
مجموع بازدیدها : 480,878,357
تعداد بازدید امروز : 140,862
تعداد بازدید دیروز : 383,488
تعداد بازدید این ماه : 140,862