سازمان هواشناسی

    • معرفی هواشناسی جاده ای
      حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل جاده ای یکی از اساسی ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشور و تأثیرگذار در تمامی بخشهای آن می باشد. نقش مهم صنعت حمل و نقل در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، توجه ویژه مسئولین و تصمیم گیران را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوط به بخش حمل و نقل معطوف می نماید. برنامه ریزی صحیح به منظور استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود و ارتقاء سطح کمی و کیفی حمل و نقل زمینی ایمن جز با در اختیار داشتن اطلاعات و امارهای صحیح و به هنگام میسر نمی باشد.
     مشکلات و نارسایی های طبیعی در محدوده بعضی از گذرگاههای جاده ای و سردسیری به ویژه در فصل زمستان در ایران به صورت یک مشکل حاد در آمده و باعث ایجاد حوادث جاده ای ناگواری در سطح راههای کشور شده است. بررسی دقیق رخداد حوادث ناگوار رانندگی در محورهای مواصلاتی کشور نشان داد که سهم قابل توجه عوامل اقلیمی در بروز آن مؤثر می باشد به نحویکه بررسی نتایج بدست آمده از آمار تصادفات جاده ای نشان می دهد، 6/0 درصد تصادفات در هنگام شرایط طوفانی، 7/5 درصد در اثر شرایط مه و دید کم، 8/43 درصد در هنگام بارندگی و لغزندگی سطح معابر روی می دهد که بیشترین درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است. 54/11 درصد تصادفات نیز بر اثر یخبندان سطح جاده ها به وقوع پیوسته است.
     بروز حوادث گوناگون ناشی از وضعیت نامساعد جوی در جاده ها که از مهمترین و اصلی ترین شریانهای اقتصادی کشور محسوب می شوند سازمان هواشناسی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را بر آن داشت تا ضمن مطالعه و بررسی امکانات موجود، شبکه ایستگاههای هواشناسی جاده ای را جهت بررسی وضعیت جوی هوا و نیز سطح جاده ها از نظر یخبندان، ارتفاع برف و وضعیت زمین در طول مسیر جاده ها و گردنه های خطرناک به تعداد 58 ایستگاه در فاز اول اجرا نمایند که با احتساب ایستگاههای نصب شده قبلی در حال حاضر تعداد ایستگاههای جاده ای در سطح کشور بالغ بر 70 ایستگاه می شود.
مجموع بازدیدها : 601,685,775
تعداد بازدید امروز : 65,261
تعداد بازدید دیروز : 145,805
تعداد بازدید این ماه : 1,945,933