سازمان هواشناسی
    • معرفی

     اداره سامانه های نوین و سنجش از دور یکی از سه اداره زیر مجموعه مهندسی و تجهیزات هواشناسی می باشد.

     راهبری,هدایت و نظارت بر تجهیزات مربوط به شبکه ملی رادارهای هواشناسی,تجهیزات شبکه جو بالا و سامانه های پایش آلودگی جوی از عمده وظایف این اداره می باشد.شبکه ملی رادارهای هواشناسی کشور با هشت رادار هواشناسی فعال,بخش عمده ای از مناطق مهم کشور را تحت پوشش و دیدبانی قرار می دهد.

     در شبکه ایستگاههای جو بالا با شانزده ایستگاه,اندازه گیری پارامترهای هواشناسی مورد نظر در سطوح مختلف جو انجام می گیرد.

     نصب سامانه های سنجش پارامترهای آلودگی جوی با نصب تعدادی ایستگاه سنجش آلودگی در بعضی استانهاا نجام شده است.

     عملکرد بهینه تجهیزات فوق الذکر و توسعه و بروزآوری آنها مطابق برنامه سازمان هواشناسی از دیگر وظایف مهم این اداره می باشد.

    • اداره سامانه های نوین و سنجش از دور
    • پروژه رادار
    • محصولات راداری
مجموع بازدیدها : 312,199,480
تعداد بازدید امروز : 130,566
تعداد بازدید دیروز : 478,819
تعداد بازدید این ماه : 1,279,254