سازمان هواشناسی
    • جستجو در راه ها
     شهر مبدا :شهر مقصد :
    • وضع هوای جاده (راه) کرمانشاه-بجنورد

     نام شهر ساعت و تاریخ گزارش وضع هوا دما
     (◦C)
     دید افقی
     (m)
     فشار
     (hPa)
     سرعت و جهت باد
     کرمانشاه ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۰ غربی
     ۵mps  ۱۷km/h
     کنگاور ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۰° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۶mps  ۲۱km/h
     اسداباد ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ - ۳۱° c - - جنوب غربی
     ۱mps  ۳km/h
     همدان ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۰° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۳mps  ۱۰km/h
     فامنین ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ - ۳۱° c - - جنوب غربی
     ۲mps  ۷km/h
     غرق آباد ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۷mps  ۲۴km/h
     ساوه ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ - ۳۷° c - - غربی
     ۷mps  ۲۴km/h
     فرودگاه امام ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۸° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۶mps  ۲۱km/h
     تهران ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۶° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۱۰mps  ۳۵km/h
     گرمسار ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۷mps  ۲۴km/h
     سمنان ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۸° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب غربی
     ۳mps  ۱۰km/h
     دامغان ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب غربی
     ۳mps  ۱۰km/h
     شاهرود - - - - - -
     میامی ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمالی
     ۴mps  ۱۴km/h
     سبزوار ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۴۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     اسفراین ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ کمی ابری ۳۸° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوبی
     ۲mps  ۷km/h
     بجنورد ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ کمی ابری ۳۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۰ شمال شرقی
     ۲mps  ۷km/h
    • وضع هوای فعلی کرمانشاه-بجنورد  |  جمعه 16 خرداد

     ۳۷
     بجنورد
     نم نسبی %۱۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۷° c

     ۴۱
     سبزوار
     نم نسبی %۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴۱° c

     ۳۶
     تهران
     نم نسبی %۵
     ۳۵ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۶° c

     ۳۸
     سمنان
     نم نسبی %۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۸° c

     ۳۷
     دامغان
     نم نسبی %۱۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۷° c

     ۳۲
     کرمانشاه
     نم نسبی %۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۲° c

     ۳۰
     همدان
     نم نسبی %۱۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۰° c

     ۳۸
     فرودگاه امام
     نم نسبی %۶
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۸° c

     ۳۱
     فامنین
     نم نسبی %۱۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۱° c

     ۳۶
     شاهرود
     نم نسبی %۱۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۶° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 16 خرداد
     همدان
     یاسوج
     یزد
    • اقلیم استان
     اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
     اقلیم استان کرمانشاه

     استان کرمانشاه ناحیه‌ای کوهستانی است که مابین فلات ایران و جلگه بین‌‌النهرین قرار گرفته و سراسر آن را قلل و ارتفاعات سلسله جبال زاگرس پوشانیده است. سلسله جبال زاگرس در محدوده‌ این استان به صورت مجموعه‌‌ای ...

مجموع بازدیدها : 597,583,218
تعداد بازدید امروز : 67,774
تعداد بازدید دیروز : 108,375
تعداد بازدید این ماه : 2,210,744