سازمان هواشناسی
    • جستجو در راه ها
     شهر مبدا :شهر مقصد :
    • وضع هوای جاده (راه) کرمانشاه-بجنورد

     نام شهر ساعت و تاریخ گزارش وضع هوا دما
     (◦C)
     دید افقی
     (m)
     فشار
     (hPa)
     سرعت و جهت باد
     کرمانشاه ۰۱:۲۴    ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ صاف ۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۲ جنوب شرقی
     ۳mps  ۱۱km/h
     کنگاور ۰۰:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ صاف ۳° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمالی
     ۹mps  ۳۱km/h
     اسداباد ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ - ۹° c - - جنوب غربی
     ۱mps  ۳km/h
     همدان ۰۲:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ صاف -۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۳ جنوب شرقی
     ۱mps  ۴km/h
     فامنین ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ - ۵° c - - شمالی
     ۴mps  ۱۴km/h
     غرق آباد ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ صاف ۶° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۷mps  ۲۴km/h
     ساوه ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ - ۱۰° c - - غربی
     ۹mps  ۳۱km/h
     فرودگاه امام ۰۲:۰۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ قسمتی ابری ۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱ شمال غربی
     ۷mps  ۲۵km/h
     تهران ۰۲:۰۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ نیمه ابری ۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱ غربی
     ۳mps  ۱۱km/h
     گرمسار ۰۰:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ بارش باران ۸° c ۷۰۰۰ - جنوب شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     سمنان ۰۲:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ابری ۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱
     آرام
     دامغان ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ کمی ابری ۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۱۱mps  ۳۸km/h
     شاهرود - - - - - -
     میامی ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ بارش باران ۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     سبزوار ۰۰:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ابری ۶° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     اسفراین ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ مه آلود ۱° c ۸۰۰۰ - غربی
     ۱mps  ۳km/h
     بجنورد ۰۱:۳۰    ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ بارش باران ۲° c ۸۰۰۰ ۱۰۲۵ جنوب شرقی
     ۲mps  ۷km/h
    • وضع هوای فعلی کرمانشاه-بجنورد  |  شنبه 25 آبان

     ۲
     بجنورد
     نم نسبی %۹۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲° c

     ۶
     سبزوار
     نم نسبی %۶۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۴
     تهران
     نم نسبی %۶۵
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c

     ۴
     سمنان
     نم نسبی %۶۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۸
     گرمسار
     نم نسبی %۷۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۸° c

     ۴
     کرمانشاه
     نم نسبی %۴۵
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۴° c

     ۴-
     همدان
     نم نسبی %۸۰
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     -۴° c

     ۵
     فرودگاه امام
     نم نسبی %۶۵
     ۲۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۵° c

     ۵
     فامنین
     نم نسبی %۵۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۵° c

     ۰
     شاهرود
     نم نسبی %۷۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 25 آبان
     همدان
     یاسوج
     یزد
    • اقلیم استان
     اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
     اقلیم استان کرمانشاه

     استان کرمانشاه ناحیه‌ای کوهستانی است که مابین فلات ایران و جلگه بین‌‌النهرین قرار گرفته و سراسر آن را قلل و ارتفاعات سلسله جبال زاگرس پوشانیده است. سلسله جبال زاگرس در محدوده‌ این استان به صورت مجموعه‌‌ای ...

مجموع بازدیدها : 541,738,479
تعداد بازدید امروز : 30,647
تعداد بازدید دیروز : 338,993
تعداد بازدید این ماه : 8,416,306