سازمان هواشناسی
    • جستجو در راه ها
     شهر مبدا :شهر مقصد :
    • وضع هوای جاده (راه) ایلام-قزوین

     نام شهر ساعت و تاریخ گزارش وضع هوا دما
     (◦C)
     دید افقی
     (m)
     فشار
     (hPa)
     سرعت و جهت باد
     ایلام ۰۱:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ صاف ۲۰° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۰ شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     سرابله ۱۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ابری ۳۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب غربی
     ۲mps  ۷km/h
     اسلام آباد غرب ۰۱:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ صاف ۲۰° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۴mps  ۱۴km/h
     کرمانشاه ۰۱:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ قسمتی ابری ۲۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۲mps  ۷km/h
     کنگاور ۰۱:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ کمی ابری ۲۰° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب غربی
     ۵mps  ۱۷km/h
     اسداباد ۱۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۷° c - - جنوب غربی
     ۵mps  ۱۷km/h
     همدان ۰۱:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ صاف ۱۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب شرقی
     ۴mps  ۱۴km/h
     فامنین ۱۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۶° c - - شرقی
     ۳mps  ۱۰km/h
     رزن ۱۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ نیمه ابری ۲۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب غربی
     ۵mps  ۱۷km/h
     آوج ۱۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ قسمتی ابری ۲۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوبی
     ۸mps  ۲۸km/h
     تاکستان ۱۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ نیمه ابری ۲۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۴mps  ۱۴km/h
     قزوین ۰۱:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ صاف ۲۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۰ شمال شرقی
     ۱mps  ۳km/h
    • وضع هوای فعلی ایلام-قزوین  |  چهارشنبه 14 خرداد

     ۲۴
     کرمانشاه
     نم نسبی %۱۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۴° c

     ۱۷
     همدان
     نم نسبی %۳۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۷° c

     ۲۰
     کنگاور
     نم نسبی %۳۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۰° c

     ۲۰
     اسلام آباد غرب
     نم نسبی %۴۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۰° c

     ۲۰
     ایلام
     نم نسبی %۲۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۰° c

     ۲۴
     آوج
     نم نسبی %۲۷
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۴° c

     ۲۵
     رزن
     نم نسبی %۲۶
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۵° c

     ۲۶
     فامنین
     نم نسبی %۲۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۶° c

     ۲۷
     اسداباد
     نم نسبی %۲۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۷° c

     ۳۲
     سرابله
     نم نسبی %۱۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۲° c
    • پیش بینی وضع هوا |چهارشنبه 14 خرداد
     همدان
     یاسوج
     یزد
    • اقلیم استان
     اقلیم استان ایلام
     استان ایلام با 19086کیلومترمربع حدود4/1 درصدمساحت کل کشورراتشکیل می دهد . این استان درغرب سلسله جبال زاگرس بین 31درجه و 58دقیقه تا34درجه و15 دقیقه عرض شمالی و45درجه و24دقیقه تا48درجه و10دقیقه طول شرقی درگوشه غربی کشور ...
     اقلیم استان قزوین
     استان قزوین در حوزه مرکزی ایران بین ۴۸ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۵۱ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ۳۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی نسبت به خط استوا قرار دارد.
     این استان از شمال به استانهای ...
مجموع بازدیدها : 597,254,652
تعداد بازدید امروز : 11,282
تعداد بازدید دیروز : 177,600
تعداد بازدید این ماه : 1,882,178