سازمان هواشناسی
    • جستجو در راه ها
     شهر مبدا :شهر مقصد :
    • وضع هوای جاده (راه) ایلام-شیراز

     نام شهر ساعت و تاریخ گزارش وضع هوا دما
     (◦C)
     دید افقی
     (m)
     فشار
     (hPa)
     سرعت و جهت باد
     ایلام ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۰ شمال غربی
     ۵mps  ۱۷km/h
     سرابله ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۶mps  ۲۱km/h
     لومار ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمالی
     ۵mps  ۱۷km/h
     کوهدشت ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمالی
     ۳mps  ۱۰km/h
     خرم آباد ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۶mps  ۲۱km/h
     درود ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     ازنا ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۴mps  ۱۴km/h
     الیگودرز ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ کمی ابری ۲۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۲mps  ۷km/h
     داران ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۲۸° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب غربی
     ۴mps  ۱۴km/h
     نجف آباد ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۳° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب شرقی
     ۴mps  ۱۴km/h
     زرین شهر ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوبی
     ۲mps  ۷km/h
     شهرضا ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     ایزدخواست ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ کمی ابری ۲۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۲mps  ۷km/h
     آباده ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمالی
     ۲mps  ۷km/h
     صفاشهر ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ قسمتی ابری ۲۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوبی
     ۲mps  ۷km/h
     تخت جمشید ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ کمی ابری ۳۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوبی
     ۳mps  ۱۰km/h
     شیراز ۱۳:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ صاف ۳۶° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۰ جنوب شرقی
     ۴mps  ۱۴km/h
    • وضع هوای فعلی ایلام-شیراز  |  جمعه 16 خرداد

     ۳۲
     ایلام
     نم نسبی %۱۳
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۲° c

     ۳۵
     خرم آباد
     نم نسبی %۱۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۵° c

     ۲۹
     الیگودرز
     نم نسبی %۱۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۹° c

     ۳۶
     شیراز
     نم نسبی %۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۶° c

     ۲۹
     صفاشهر
     نم نسبی %۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۹° c

     ۳۴
     کوهدشت
     نم نسبی %۱۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۴° c

     ۳۲
     درود
     نم نسبی %۱۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۲° c

     ۳۷
     لومار
     نم نسبی %۱۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۷° c

     ۳۵
     سرابله
     نم نسبی %۱۲
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۵° c

     ۳۴
     زرین شهر
     نم نسبی %۱۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۴° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 16 خرداد
     همدان
     یاسوج
     یزد
    • اقلیم استان
     اقلیم استان ایلام
     استان ایلام با 19086کیلومترمربع حدود4/1 درصدمساحت کل کشورراتشکیل می دهد . این استان درغرب سلسله جبال زاگرس بین 31درجه و 58دقیقه تا34درجه و15 دقیقه عرض شمالی و45درجه و24دقیقه تا48درجه و10دقیقه طول شرقی درگوشه غربی کشور ...
     اقلیم استان فارس

     آب و هوا
     درجه حرارت و میزان بارندگی
     در استان فارس، تحت تاثیر ویژگی های توپوگرافیک، سه ناحیه آب و هوایی مشخص پدیدار شده است :
     - ناحیه کوهستانی ...

مجموع بازدیدها : 597,582,713
تعداد بازدید امروز : 67,269
تعداد بازدید دیروز : 108,375
تعداد بازدید این ماه : 2,210,239