سازمان هواشناسی
    • جستجو در راه ها
     شهر مبدا :شهر مقصد :
    • وضع هوای جاده (راه) ایلام-رشت

     نام شهر ساعت و تاریخ گزارش وضع هوا دما
     (◦C)
     دید افقی
     (m)
     فشار
     (hPa)
     سرعت و جهت باد
     ایلام ۲۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ابری ۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱ جنوب شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     سرابله ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صاف ۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     اسلام آباد غرب ۲۳:۲۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صاف ۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱
     آرام
     کرمانشاه ۲۳:۲۵    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صاف ۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۰ جنوبی
     ۴mps  ۱۴km/h
     کنگاور ۲۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صاف -۳° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱
     آرام
     اسداباد ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - -۱° c - -
     آرام
     همدان ۲۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صاف -۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۰ جنوب شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     فامنین ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۲° c - -
     آرام
     رزن ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ قسمتی ابری -۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمالی
     ۱mps  ۳km/h
     کوهین ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ قسمتی ابری صفر° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۱mps  ۳km/h
     آوج ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ قسمتی ابری -۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوبی
     ۳mps  ۱۰km/h
     منجیل ۲۱:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ کمی ابری ۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۲mps  ۷km/h
     رشت ۲۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ مه رقیق ۵° c ۴۰۰۰ ۱۰۱۷ -
     آرام
    • وضع هوای فعلی ایلام-رشت  |  سه شنبه 08 بهمن

     ۵
     رشت
     نم نسبی %۹۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۱
     کرمانشاه
     نم نسبی %۶۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱° c

     ۵-
     همدان
     نم نسبی %۸۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     -۵° c

     ۱
     اسلام آباد غرب
     نم نسبی %۸۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۵
     ایلام
     نم نسبی %۶۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۵° c

     ۱-
     آوج
     نم نسبی %۵۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     -۱° c

     ۰
     کوهین
     نم نسبی %۶۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     صفر° c

     ۱-
     رزن
     نم نسبی %۷۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     -۱° c

     ۲
     فامنین
     نم نسبی %۷۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۹
     سرابله
     نم نسبی %۵۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۹° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 08 بهمن
     همدان
     یاسوج
     یزد
    • اقلیم استان
     اقلیم استان ایلام
     استان ایلام با 19086کیلومترمربع حدود4/1 درصدمساحت کل کشورراتشکیل می دهد . این استان درغرب سلسله جبال زاگرس بین 31درجه و 58دقیقه تا34درجه و15 دقیقه عرض شمالی و45درجه و24دقیقه تا48درجه و10دقیقه طول شرقی درگوشه غربی کشور ...
     اقلیم استان گیلان

     استان گیلان با مساحت ۷۱۱‚۱۴ کیلومتر مربع در میان رشته کوه‌های البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است. این استان به واحد جغرافیایی جنوب دریای مازندران تعلق دارد و با استان‌های اردبیل در غرب، ‌ مازندران در شرق، زنجان در ...

مجموع بازدیدها : 567,884,971
تعداد بازدید امروز : 231,778
تعداد بازدید دیروز : 246,303
تعداد بازدید این ماه : 3,275,252