سازمان هواشناسی
    • جستجو در راه ها
     شهر مبدا :شهر مقصد :
    • وضع هوای جاده (راه) ایلام-بجنورد

     نام شهر ساعت و تاریخ گزارش وضع هوا دما
     (◦C)
     دید افقی
     (m)
     فشار
     (hPa)
     سرعت و جهت باد
     ایلام ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۲۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۰ شمال غربی
     ۴mps  ۱۴km/h
     سرابله ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۳۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۰ شمال شرقی
     ۱mps  ۴km/h
     اسلام آباد غرب ۰۸:۲۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۱۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱
     آرام
     کرمانشاه ۰۹:۲۳    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۲۳° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۰
     آرام
     کنگاور ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ قسمتی ابری ۱۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱
     آرام
     اسداباد ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - ۲۲° c - ۱۰۲۱
     ۱mps  ۲km/h
     همدان ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۲۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱ شمال غربی
     ۱mps  ۴km/h
     غرق آباد ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۲۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۴ غربی
     ۶mps  ۲۲km/h
     ساوه ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - ۲۸° c - ۱۰۱۵ شمالی
     ۷mps  ۲۳km/h
     فامنین ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - ۲۱° c - ۱۰۲۲
     ۱mps  ۴km/h
     فرودگاه امام ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۲۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۵ شمال غربی
     ۱۰mps  ۳۶km/h
     تهران ۰۹:۰۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۲۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۵ غربی
     ۷mps  ۲۵km/h
     گرمسار ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ قسمتی ابری ۲۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۴ جنوبی
     ۲mps  ۷km/h
     سمنان ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۳۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۴ جنوبی
     ۲mps  ۷km/h
     دامغان ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ وزش باد ۲۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۷ شمال غربی
     ۱۵mps  ۵۲km/h
     شاهرود - - - - - -
     میامی ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۲۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۸ شمالی
     ۶mps  ۲۲km/h
     سبزوار ۰۹:۲۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۳۳° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۴ شرقی
     ۸mps  ۲۹km/h
     اسفراین ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ صاف ۲۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۹ شرقی
     ۳mps  ۱۱km/h
     بجنورد ۰۹:۳۰    ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ابری ۱۹° c ۸۰۰۰ ۱۰۲۰ شمال غربی
     ۷mps  ۲۵km/h
    • وضع هوای فعلی ایلام-بجنورد  |  شنبه 17 خرداد

     ۳۳
     سبزوار
     نم نسبی %۱۷
     ۲۹ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۳° c

     ۲۷
     تهران
     نم نسبی %۲۲
     ۲۵ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۷° c

     ۳۲
     سمنان
     نم نسبی %۱۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۲° c

     ۲۳
     کرمانشاه
     نم نسبی %۱۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۳° c

     ۲۲
     همدان
     نم نسبی %۲۳
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۲° c

     ۲۴
     فرودگاه امام
     نم نسبی %۳۵
     ۳۶ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۴° c

     ۱۲
     اسلام آباد غرب
     نم نسبی %۵۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۲° c

     ۲۱
     فامنین
     نم نسبی %۲۶
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۱° c

     ۳۱
     سرابله
     نم نسبی %۱۸
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۱° c

     ۲۱
     شاهرود
     نم نسبی %۵۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۱° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 17 خرداد
     اراک
     اردبیل
     ارومیه
     اصفهان
     اهواز
     ایلام
     بجنورد
     بندر عباس
     بوشهر
     بیرجند
     تبریز
     تهران
     جزیره ابوموسی
     جزیره خارک
     جزیره قشم
     جزیره کیش
    • اقلیم استان
     اقلیم استان ایلام
     استان ایلام با 19086کیلومترمربع حدود4/1 درصدمساحت کل کشورراتشکیل می دهد . این استان درغرب سلسله جبال زاگرس بین 31درجه و 58دقیقه تا34درجه و15 دقیقه عرض شمالی و45درجه و24دقیقه تا48درجه و10دقیقه طول شرقی درگوشه غربی کشور ...
     اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
مجموع بازدیدها : 597,693,369
تعداد بازدید امروز : 39,020
تعداد بازدید دیروز : 138,905
تعداد بازدید این ماه : 2,320,895