سازمان هواشناسی
    • جستجو در راه ها
     شهر مبدا :شهر مقصد :
    • وضع هوای جاده (راه) اردبیل-زاهدان

     نام شهر ساعت و تاریخ گزارش وضع هوا دما
     (◦C)
     دید افقی
     (m)
     فشار
     (hPa)
     سرعت و جهت باد
     اردبیل ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف -۱۰° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۰ -
     آرام
     فیروز آباد-کوثر ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - -۳° c - - شمال شرقی
     ۱mps  ۳km/h
     زنجان ۰۴:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ قسمتی ابری -۱۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۲ جنوب شرقی
     ۱mps  ۴km/h
     خرم دره ۰۴:۲۷    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف -۶° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۰ شمال غربی
     ۴mps  ۱۴km/h
     تاکستان ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صاف ۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۲mps  ۷km/h
     قزوین ۰۴:۲۲    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف -۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۹ شمالی
     ۱mps  ۴km/h
     هشتگرد ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صاف -۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۲mps  ۷km/h
     کرج ۰۴:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف -۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱ غربی
     ۲mps  ۷km/h
     تهران ۰۵:۰۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف صفر° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۰ غربی
     ۴mps  ۱۴km/h
     فرودگاه امام ۰۴:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف صفر° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱ غربی
     ۵mps  ۱۸km/h
     قم(شکوهیه) ۰۴:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف -۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱ شمال شرقی
     ۱mps  ۴km/h
     کاشان ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف ۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     اردستان ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف ۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوبی
     ۴mps  ۱۴km/h
     نایین ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف -۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۳mps  ۱۰km/h
     عقدا ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صاف ۸° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۵mps  ۱۷km/h
     میبد ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صاف ۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۱mps  ۳km/h
     یزد ۰۴:۵۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف -۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۲ جنوب غربی
     ۱mps  ۴km/h
     مهریز ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صاف ۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     انار ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صاف ۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     رفسنجان ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ نیمه ابری ۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۳mps  ۱۰km/h
     کرمان ۰۴:۲۲    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف -۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۱
     آرام
     گلبافت - - - - - -
     بم ۰۴:۲۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف ۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۹ غربی
     ۲mps  ۷km/h
     نصرت اباد ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ رگبار باران ۹° c ۶۰۰۰ - شمالی
     ۴mps  ۱۴km/h
     زاهدان ۰۴:۳۰    ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صاف ۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۱۷ شمالی
     ۲mps  ۷km/h
    • وضع هوای فعلی اردبیل-زاهدان  |  دوشنبه 07 بهمن

     ۱۰-
     اردبیل
     نم نسبی %۹۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱۰° c

     ۶-
     خرم دره
     نم نسبی %۷۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۶° c

     ۲-
     کرج
     نم نسبی %۶۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۲° c

     ۰
     تهران
     نم نسبی %۶۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     صفر° c

     ۲-
     قم(شکوهیه)
     نم نسبی %۸۰
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     -۲° c

     ۰
     فرودگاه امام
     نم نسبی %۶۴
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     صفر° c

     ۱-
     یزد
     نم نسبی %۷۴
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     -۱° c

     ۴-
     کرمان
     نم نسبی %۸۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۴° c

     ۲
     زاهدان
     نم نسبی %۹۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲° c

     ۴
     رفسنجان
     نم نسبی %۶۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 07 بهمن
     همدان
     یاسوج
     یزد
    • اقلیم استان
     اقلیم استان اردبیل
     چهره عمومی شهرستان اردبیل متأثر از ارتفاعات کوهستان‌های سبلان، طالش و بزغوش است که این عوامل طبیعی سبب محصور شدن آن شده‌اند. بیشتر زمین‌های این بخش از استان 2000 تا 3000 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. شمال غربی ...
     اقلیم استان سیستان و بلوچستان
     استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 187502 کیلومتر مربع، در جنوب شرقی ایران و در مختصات جغرافیایی بیست و پنج درجه و سه دقیقه تا سی و یک درجه و بیست و هشت دقیقه عرض شمالی و پنجاه و هشت درجه و چهل و هفت دقیقه ...
مجموع بازدیدها : 567,438,065
تعداد بازدید امروز : 31,175
تعداد بازدید دیروز : 315,116
تعداد بازدید این ماه : 2,828,346