سازمان هواشناسی
    • جستجو در راه ها
     شهر مبدا :شهر مقصد :
    • وضع هوای جاده (راه) اردبیل-بندرعباس

     نام شهر ساعت و تاریخ گزارش وضع هوا دما
     (◦C)
     دید افقی
     (m)
     فشار
     (hPa)
     سرعت و جهت باد
     اردبیل ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ابری ۳° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۰ -
     ۱mps  ۳km/h
     فیروز آباد-کوثر ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ - ۸° c - - جنوبی
     ۳mps  ۱۰km/h
     زنجان ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ قسمتی ابری صفر° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     خرم دره ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ کمی ابری صفر° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     تاکستان ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ صاف ۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۳mps  ۱۰km/h
     قزوین ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صاف ۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     هشتگرد ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ قسمتی ابری ۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۲mps  ۷km/h
     کرج ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ کمی ابری ۸° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۳mps  ۱۰km/h
     تهران ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صاف ۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     فرودگاه امام ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صاف ۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۳mps  ۱۰km/h
     قم(شکوهیه) ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صاف ۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۲mps  ۷km/h
     کاشان ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صاف ۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب غربی
     ۱mps  ۳km/h
     اردستان ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صاف ۶° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوبی
     ۵mps  ۱۷km/h
     نایین ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صاف ۳° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۴mps  ۱۴km/h
     عقدا ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ صاف ۱۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۳mps  ۱۰km/h
     میبد ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ صاف ۱۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۱mps  ۳km/h
     یزد ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صاف ۸° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب غربی
     ۱mps  ۳km/h
     مهریز ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ صاف ۱۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۱mps  ۳km/h
     انار ۱۸:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ صاف ۱۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     شهر بابک ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۴° c - - شرقی
     ۱mps  ۳km/h
     سیرجان ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صاف ۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب شرقی
     ۴mps  ۱۴km/h
     حاجی آباد ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صاف ۱۰° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     ۱mps  ۳km/h
     بندر عباس ۰۳:۳۰    ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ مه رقیق ۲۱° c ۶۰۰۰ ۰ شمالی
     ۴mps  ۱۴km/h
    • وضع هوای فعلی اردبیل-بندرعباس  |  شنبه 03 اسفند

     ۳
     اردبیل
     نم نسبی %۷۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳° c

     ۰
     زنجان
     نم نسبی %۹۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     صفر° c

     ۱
     قزوین
     نم نسبی %۹۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۸
     کرج
     نم نسبی %۵۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۸° c

     ۹
     تهران
     نم نسبی %۵۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۹° c

     ۴
     قم(شکوهیه)
     نم نسبی %۹۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c

     ۵
     فرودگاه امام
     نم نسبی %۷۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۸
     یزد
     نم نسبی %۵۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۸° c

     ۱۰
     حاجی آباد
     نم نسبی %۸۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۰° c

     ۲۱
     بندر عباس
     نم نسبی %۸۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۱° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 03 اسفند
     همدان
     یاسوج
     یزد
    • اقلیم استان
     اقلیم استان اردبیل
     چهره عمومی شهرستان اردبیل متأثر از ارتفاعات کوهستان‌های سبلان، طالش و بزغوش است که این عوامل طبیعی سبب محصور شدن آن شده‌اند. بیشتر زمین‌های این بخش از استان 2000 تا 3000 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. شمال غربی ...
     اقلیم استان هرمزگان

     استان هرمزگان با وسعت 8/68475 کیلومتر مربع در جنوب ایران ما بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 23 دقیقه تا 28 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 41 دقیقه تا 59 درجه و 15 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این استان از ...

مجموع بازدیدها : 575,732,930
تعداد بازدید امروز : 18,042
تعداد بازدید دیروز : 190,852
تعداد بازدید این ماه : 530,316