سازمان هواشناسی
    • وضع هوای سبزوار-فرودگاه

     هوای حاضر            ساعت: ۰۶:۵۷
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۰۴ شهریور
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  دوشنبه 04 شهریور

     ۲۲
     فیض آباد
     نم نسبی %۲۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۲° c

     ۱۹
     باخرز
     نم نسبی %۲۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۹° c

     ۲۲
     رشتخوار
     نم نسبی %۲۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۲° c

     ۱۱
     قوچان
     نم نسبی %۴۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     ۲۱
     سرخس
     نم نسبی %۲۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۱° c

     ۲۳
     سبزوار
     نم نسبی %۱۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۳° c

     ۲۷
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۱۹
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۷° c

     ۱۸
     مشهد
     نم نسبی %۳۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۸° c

     ۱۳
     نیشابور
     نم نسبی %۳۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۳° c

     ۱۸
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۲۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۸° c

     ۱۹
     کاشمر
     نم نسبی %۲۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۹° c

     ۱۸
     گناباد
     نم نسبی %۲۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۸° c

     ۱۹
     تربت جام
     نم نسبی %۲۶
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۹° c

     ۲۰
     درگز
     نم نسبی %۲۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۰° c

     ۱۱
     فریمان
     نم نسبی %۴۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۱° c

     ۲۳
     خواف
     نم نسبی %۲۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۳° c

     ۲۱
     کلات نادر
     نم نسبی %۲۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۱° c

     ۲۲
     جغتای
     نم نسبی %۳۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۲° c

     ۲۱
     بردسکن
     نم نسبی %۱۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۱° c

     ۲۴
     تایباد
     نم نسبی %۱۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۴° c

     ۲۰
     بجستان
     نم نسبی %۲۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۰° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 04 شهریور
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 513,823,994
تعداد بازدید امروز : 73,872
تعداد بازدید دیروز : 312,300
تعداد بازدید این ماه : 959,638