سازمان هواشناسی
    • وضع هوای سبزوار-فرودگاه

     هوای حاضر            ساعت: ۰۲:۴۷
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۰۱ شهریور
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  جمعه 01 شهریور

     ۲۶
     فیض آباد
     نم نسبی %۲۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۶° c

     ۲۵
     باخرز
     نم نسبی %۲۶
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۵° c

     ۲۷
     رشتخوار
     نم نسبی %۲۲
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۷° c

     ۲۴
     قوچان
     نم نسبی %۳۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۴° c

     ۲۵
     سرخس
     نم نسبی %۳۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۵° c

     ۲۶
     سبزوار
     نم نسبی %۲۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۶° c

     ۲۸
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۲۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۸° c

     ۲۴
     مشهد
     نم نسبی %۲۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۴° c

     ۲۲
     نیشابور
     نم نسبی %۳۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۲° c

     ۲۳
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۲۶
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۳° c

     ۲۷
     کاشمر
     نم نسبی %۲۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۷° c

     ۲۴
     گناباد
     نم نسبی %۳۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۴° c

     ۲۴
     تربت جام
     نم نسبی %۲۹
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۴° c

     ۲۶
     درگز
     نم نسبی %۲۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۶° c

     ۱۶
     فریمان
     نم نسبی %۴۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۶° c

     ۲۷
     خواف
     نم نسبی %۲۵
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۷° c

     ۲۵
     کلات نادر
     نم نسبی %۳۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۵° c

     ۲۵
     جغتای
     نم نسبی %۲۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۵° c

     ۲۸
     بردسکن
     نم نسبی %۱۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۸° c

     ۲۷
     تایباد
     نم نسبی %۲۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۷° c

     ۲۵
     بجستان
     نم نسبی %۲۶
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۵° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 01 شهریور
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 512,897,995
تعداد بازدید امروز : 33,639
تعداد بازدید دیروز : 305,695
تعداد بازدید این ماه : 33,639