سازمان هواشناسی
    • وضع هوای Tangeh Torkaman

     هوای حاضر            ساعت: ۰۴:۱۸
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۰۹ اسفند
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان شمالی  |  جمعه 09 اسفند

     ۵
     یکه سعود
     نم نسبی %۴۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۵° c

     ۱
     گیفان
     نم نسبی %۴۲
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱° c

     ۸-
     کوسه
     نم نسبی %۹۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۸° c

     ۱-
     دشت
     نم نسبی %۷۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     -۱° c

     ۰
     رباط قره بیل
     نم نسبی %۸۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     صفر° c

     ۲-
     شوقان
     نم نسبی %۹۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۲° c

     ۱-
     دشت
     نم نسبی %۹۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۰
     سنخواست
     نم نسبی %۹۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     صفر° c

     ۰
     اسماعیل آباد
     نم نسبی %۹۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     صفر° c

     ۲-
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     نم نسبی %۹۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     -۲° c

     ۴-
     بجنورد
     نم نسبی %۹۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۴° c

     ۲
     رازوجرگلان
     نم نسبی %۷۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲° c

     ۱
     مانه سملقان
     نم نسبی %۷۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱° c

     ۱
     شیروان
     نم نسبی %۸۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱° c

     ۶
     اسفراین
     نم نسبی %۸۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۶° c

     ۷
     جاجرم
     نم نسبی %۷۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۷° c

     -
     رباط قره بیل
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 09 اسفند
     بجنورد
     اسفراین
     جاجرم
     مانه سملقان
     اسماعیل آباد
     Tangeh Torkaman
     بجنورد
     دشت
     رازوجرگلان
     رباط قره بیل
     سنخواست
     سیساب
     شوقان
     شیروان
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     کوسه
     گیفان
     مهمانک
     یکه سعود
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
مجموع بازدیدها : 577,554,640
تعداد بازدید امروز : 28,325
تعداد بازدید دیروز : 242,866
تعداد بازدید این ماه : 2,594,891