سازمان هواشناسی
        • وضع هوای Tangeh Torkaman

          هوای حاضر            ساعت: ۱۰:۰۸
          پیش بینی ۳ روز آینده
          -
          ۲۱° c
          -

          جهت باد: جنوب غربی
            هوای حاضر | یکشنبه ۳۱ شهریور
          سرعت باد: ۴ متر بر ثانیه, ۱۴ کیلومتر بر ساعت

          نم نسبی:  % ۶۶

          دید افقی:  -

          بارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتر
          (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

          بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۳۹° c

          کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۷° c
          آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰۹:۳۰
        • وضع هوای فعلی استان خراسان شمالی  |  یکشنبه 31 شهریور

          ۲۱
          یکه سعود
          نم نسبی %۶۵
          ۱۷ km/h سرعت باد
          جهت باد غربی
          ۲۱° c

          ۲۱
          Tangeh Torkaman
          نم نسبی %۶۶
          ۱۴ km/h سرعت باد
          جهت باد جنوب غربی
          ۲۱° c

          ۲۰
          گیفان
          نم نسبی %۷۱
          ۱۴ km/h سرعت باد
          جهت باد غربی
          ۲۰° c

          ۲۰
          کوسه
          نم نسبی %۶۱
          ۷ km/h سرعت باد
          جهت باد غربی
          ۲۰° c

          ۲۲
          مهمانک
          نم نسبی %۶۵
          سرعت باد آرام
          - جهت باد
          ۲۲° c

          ۲۱
          بجنورد
          نم نسبی %۶۶
          ۷ km/h سرعت باد
          جهت باد غربی
          ۲۱° c

          ۲۰
          سیساب
          نم نسبی %۷۰
          ۱۴ km/h سرعت باد
          جهت باد شمال غربی
          ۲۰° c

          ۲۲
          رباط قره بیل
          نم نسبی %۶۴
          ۲۱ km/h سرعت باد
          جهت باد شمال غربی
          ۲۲° c

          ۲۲
          شوقان
          نم نسبی %۵۴
          ۱۷ km/h سرعت باد
          جهت باد شمالی
          ۲۲° c

          ۲۱
          مهمانک
          نم نسبی %۷۷
          ۱۰ km/h سرعت باد
          جهت باد شمالی
          ۲۱° c

          ۲۶
          سنخواست
          نم نسبی %۴۰
          ۴۵ km/h سرعت باد
          جهت باد شمال غربی
          ۲۶° c

          ۲۹
          اسماعیل آباد
          نم نسبی %۲۶
          ۳ km/h سرعت باد
          جهت باد شمال غربی
          ۲۹° c

          ۲۸
          صفی آباد (خراسان شمالی)
          نم نسبی %۱۸
          ۳ km/h سرعت باد
          جهت باد جنوبی
          ۲۸° c

          ۲۱
          بجنورد
          نم نسبی %۶۲
          ۱۷ km/h سرعت باد
          جهت باد غربی
          ۲۱° c

          ۲۱
          رازوجرگلان
          نم نسبی %۶۹
          ۲۱ km/h سرعت باد
          جهت باد غربی
          ۲۱° c

          ۲۳
          مانه سملقان
          نم نسبی %۶۰
          ۱۰ km/h سرعت باد
          جهت باد غربی
          ۲۳° c

          ۲۹
          اسفراین
          نم نسبی %۲۴
          ۷ km/h سرعت باد
          جهت باد جنوبی
          ۲۹° c

          ۲۶
          جاجرم
          نم نسبی %۴۵
          ۳۵ km/h سرعت باد
          جهت باد شمالی
          ۲۶° c

          -
          رباط قره بیل
          -سرعت باد آرام
          جهت باد
          صفر° c
        • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 31 شهریور
          بجنورد
          اسفراین
          جاجرم
          مانه سملقان
          اسماعیل آباد
          Tangeh Torkaman
          بجنورد
          دشت
          رازوجرگلان
          رباط قره بیل
          سنخواست
          سیساب
          شوقان
          صفی آباد (خراسان شمالی)
          کوسه
          گیفان
          مهمانک
          یکه سعود
        • وضع هوای راه های استان
        • اقلیم استان خراسان شمالی
          جغرافیای استان خراسان شمالی
           
          اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
مجموع بازدیدها : 522,974,103
تعداد بازدید امروز : 140,775
تعداد بازدید دیروز : 370,317
تعداد بازدید این ماه : 10,109,747