سازمان هواشناسی
    • وضع هوای Tangeh Torkaman

     هوای حاضر            ساعت: ۲۰:۳۱
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | یکشنبه ۲۴ آذر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان شمالی  |  یکشنبه 24 آذر

     ۷
     یکه سعود
     نم نسبی %۶۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c

     ۴
     گیفان
     نم نسبی %۶۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۴° c

     ۱-
     کوسه
     نم نسبی %۸۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۶
     مهمانک
     نم نسبی %۶۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۶° c

     ۲
     رباط قره بیل
     نم نسبی %۸۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲° c

     ۲
     شوقان
     نم نسبی %۸۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲° c

     ۱
     مهمانک
     نم نسبی %۸۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۴
     سنخواست
     نم نسبی %۷۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۲
     اسماعیل آباد
     نم نسبی %۸۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲° c

     ۴
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     نم نسبی %۷۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۴° c

     ۴
     بجنورد
     نم نسبی %۷۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۴° c

     ۶
     رازوجرگلان
     نم نسبی %۶۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۶° c

     ۹
     مانه سملقان
     نم نسبی %۵۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۹° c

     ۶
     اسفراین
     نم نسبی %۷۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۶° c

     ۵
     جاجرم
     نم نسبی %۷۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     -
     رباط قره بیل
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 24 آذر
     بجنورد
     اسفراین
     جاجرم
     مانه سملقان
     اسماعیل آباد
     Tangeh Torkaman
     بجنورد
     دشت
     رازوجرگلان
     رباط قره بیل
     سنخواست
     سیساب
     شوقان
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     کوسه
     گیفان
     مهمانک
     یکه سعود
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
مجموع بازدیدها : 551,738,475
تعداد بازدید امروز : 329,299
تعداد بازدید دیروز : 355,629
تعداد بازدید این ماه : 8,406,657