سازمان هواشناسی
    • وضع هوای گلبافت

     هوای حاضر            ساعت: ۱۸:۳۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۳۰ خرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان کرمان  |  پنجشنبه 30 خرداد

     ۲۹
     راین
     نم نسبی %۱۴
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۹° c

     ۴۰
     نرماشیر
     نم نسبی %۱۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴۰° c

     ۴۳
     عنبرآباد
     نم نسبی %۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۴۳° c

     ۴۰
     انار
     نم نسبی %۱۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۴۰° c

     ۳۷
     عنبرآباد
     نم نسبی %۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۷° c

     ۴۳
     شهداد
     نم نسبی %۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۴۳° c

     ۳۵
     شهر بابک
     نم نسبی %۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۵° c

     ۳۵
     سیرجان
     نم نسبی %۱۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۵° c

     ۲۴
     لاله زار
     نم نسبی %۲۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۴° c

     ۳۱
     بافت
     نم نسبی %۱۲
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۱° c

     ۴۲
     بم
     نم نسبی %۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۴۲° c

     ۴۵
     کهنوج
     نم نسبی %۱۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴۵° c

     ۳۷
     زرند
     نم نسبی %۱۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۷° c

     ۴۳
     جیرفت
     نم نسبی %۱۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۴۳° c

     ۳۹
     رفسنجان
     نم نسبی %۶
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۹° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 30 خرداد
     کرمان
     انار
     بافت
     بم
     رفسنجان
     زرند
     سیرجان
     شهر بابک
     کهنوج
     گلبافت
     لاله زار
     جیرفت
     راین
     شهداد
     صفاییه
     عنبرآباد
     کوهبنان
     نرماشیر
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان کرمان

     استان کرمان درجنوب شرقی ایران قرارگرفته است وارتفاعات آن دنباله رشته کوههای مرکزی ایران است که ازچین خوردگیهای آتشفشانی آذربایجان شروع می شود وتابلوچستان امتدادمی یابدودنباله ...