سازمان هواشناسی
    • وضع هوای کاشمر

     هوای حاضر            ساعت: ۰۲:۲۸
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -۱° c
     -

     جهت باد: شمال شرقی
       هوای حاضر | چهارشنبه ۰۲ بهمن
     سرعت باد: ۵ متر بر ثانیه, ۱۸ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۶۴

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۰.۵ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۶° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  صفر° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰۲:۲۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  چهارشنبه 02 بهمن

     ۱-
     فیض آباد
     نم نسبی %۷۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     -۱° c

     ۰
     رشتخوار
     نم نسبی %۱۰۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     صفر° c

     ۱۰-
     قوچان
     نم نسبی %۹۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     -۱۰° c

     ۰
     سرخس
     نم نسبی %۹۴
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     صفر° c

     ۱-
     سبزوار
     نم نسبی %۷۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     -۱° c

     ۳-
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۸۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۳° c

     ۳-
     مشهد
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     -۳° c

     ۱۰-
     نیشابور
     نم نسبی %۹۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱۰° c

     ۱۲-
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۷۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۱۲° c

     ۱-
     کاشمر
     نم نسبی %۶۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۰
     گناباد
     نم نسبی %۹۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     صفر° c

     ۲-
     تربت جام
     نم نسبی %۹۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۲° c

     ۲-
     درگز
     نم نسبی %۹۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     -۲° c

     ۱۰-
     فریمان
     نم نسبی %۸۳
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     -۱۰° c

     ۳
     خواف
     نم نسبی %۸۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳° c

     ۴-
     کلات نادر
     نم نسبی %۹۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     -۴° c

     ۱-
     جغتای
     نم نسبی %۷۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۱° c

     ۳
     بردسکن
     نم نسبی %۶۲
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳° c

     ۲
     تایباد
     نم نسبی %۱۰۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲° c

     ۲
     بجستان
     نم نسبی %۶۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |چهارشنبه 02 بهمن
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 565,063,930
تعداد بازدید امروز : 33,818
تعداد بازدید دیروز : 420,393
تعداد بازدید این ماه : 454,211