سازمان هواشناسی
    • وضع هوای مشهد

     هوای حاضر            ساعت: ۰۶:۲۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -۱° c
     مه آلود

     جهت باد: شمال غربی
       هوای حاضر | سه شنبه ۰۱ بهمن
     سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۹۹

     دید افقی:  ۲۰۰۰متر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۶.۶ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  صفر° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰۶:۰۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  سه شنبه 01 بهمن

     ۲
     فیض آباد
     نم نسبی %۹۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۱
     رشتخوار
     نم نسبی %۱۰۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۶-
     قوچان
     نم نسبی %۹۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۶° c

     ۰
     سرخس
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     صفر° c

     ۱-
     سبزوار
     نم نسبی %۱۰۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۲-
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۸۹
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۲° c

     ۱-
     مشهد
     نم نسبی %۹۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۱° c

     ۲-
     نیشابور
     نم نسبی %۹۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۲° c

     ۳-
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۹۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۳° c

     ۰
     کاشمر
     نم نسبی %۱۰۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     صفر° c

     ۲
     گناباد
     نم نسبی %۸۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۱-
     تربت جام
     نم نسبی %۹۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۳-
     درگز
     نم نسبی %۹۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     -۳° c

     ۹-
     فریمان
     نم نسبی %۹۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۹° c

     ۱
     خواف
     نم نسبی %۹۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۴-
     کلات نادر
     نم نسبی %۹۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۴° c

     ۳-
     جغتای
     نم نسبی %۷۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۳° c

     ۳
     بردسکن
     نم نسبی %۷۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳° c

     ۱
     تایباد
     نم نسبی %۱۰۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۱
     بجستان
     نم نسبی %۸۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 01 بهمن
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 564,668,027
تعداد بازدید امروز : 58,308
تعداد بازدید دیروز : 388,877
تعداد بازدید این ماه : 58,308