سازمان هواشناسی
    • وضع هوای لنگه-ساحلی

     هوای حاضر            ساعت: ۱۱:۰۲
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۱۶ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان هرمزگان  |  دوشنبه 16 تیر

     ۳۷
     حاجی آباد
     نم نسبی %۲۶
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۷° c

     ۳۶
     بندر عباس
     نم نسبی %۶۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۶° c

     ۳۸
     میناب
     نم نسبی %۵۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۸° c

     ۳۶
     جزیره قشم
     نم نسبی %۷۲
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۶° c

     ۳۴
     جزیره لاوان
     نم نسبی %۷۹
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۴° c

     ۳۵
     جزیره کیش
     نم نسبی %۶۶
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۵° c

     ۳۵
     بندر لنگه
     نم نسبی %۶۶
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۵° c

     ۳۳
     جزیره سیری
     نم نسبی %۷۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۳° c

     ۳۴
     جزیره ابوموسی
     نم نسبی %۷۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۴° c

     ۳۳
     جاسک
     نم نسبی %۸۳
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۳° c

     ۴۱
     رودان
     نم نسبی %۲۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴۱° c

     ۳۷
     پارسیان
     نم نسبی %۵۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۷° c

     ۳۸
     بستک
     نم نسبی %۳۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۸° c

     ۳۵
     بندر خمیر
     نم نسبی %۷۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۵° c

     ۳۶
     قشم-ساحلی
     نم نسبی %۶۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۶° c

     ۳۷
     سردشت بشاگرد
     نم نسبی %۲۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۷° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 16 تیر
     بندر عباس
     جزیره ابوموسی
     جزیره قشم
     جزیره کیش
     بندر خمیر
     رودان
     سردشت بشاگرد
     میناب
     بستک
     بندر لنگه
     پارسیان
     جاسک
     جزیره سیری
     جزیره لاوان
     حاجی آباد
     قشم-ساحلی
     لنگه-ساحلی
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان هرمزگان

     استان هرمزگان با وسعت 8/68475 کیلومتر مربع در جنوب ایران ما بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 23 دقیقه تا 28 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 41 دقیقه تا 59 درجه و 15 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این استان از ...

مجموع بازدیدها : 601,837,631
تعداد بازدید امروز : 59,961
تعداد بازدید دیروز : 157,156
تعداد بازدید این ماه : 2,097,789