سازمان هواشناسی
    • وضع هوای لنگه-ساحلی

     هوای حاضر            ساعت: ۱۴:۴۸
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۳۰ شهریور
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان هرمزگان  |  جمعه 30 شهریور

     ۳۸
     حاجی آباد
     نم نسبی %۱۷
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۸° c

     ۳۷
     بندر عباس
     نم نسبی %۵۳
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۷° c

     ۴۲
     میناب
     نم نسبی %۳۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۴۲° c

     ۳۹
     جزیره قشم
     نم نسبی %۴۲
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۹° c

     ۳۵
     جزیره لاوان
     نم نسبی %۷۱
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۵° c

     ۳۷
     جزیره کیش
     نم نسبی %۵۰
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۷° c

     ۳۷
     بندر لنگه
     نم نسبی %۵۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۷° c

     ۳۵
     جزیره سیری
     نم نسبی %۶۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۵° c

     ۳۶
     جزیره ابوموسی
     نم نسبی %۶۳
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۶° c

     ۳۲
     جاسک
     نم نسبی %۷۰
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۲° c

     ۴۳
     رودان
     نم نسبی %۱۰
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۴۳° c

     ۳۸
     پارسیان
     نم نسبی %۵۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۸° c

     ۴۲
     بستک
     نم نسبی %۱۶
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۴۲° c

     ۳۹
     بندر خمیر
     نم نسبی %۵۳
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۹° c

     ۳۵
     قشم-ساحلی
     نم نسبی %۶۳
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۵° c

     ۴۰
     سردشت بشاگرد
     نم نسبی %۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۴۰° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 30 شهریور
     بندر عباس
     جزیره ابوموسی
     جزیره قشم
     جزیره کیش
     بندر خمیر
     رودان
     سردشت بشاگرد
     میناب
     بستک
     بندر لنگه
     پارسیان
     جاسک
     جزیره سیری
     جزیره لاوان
     حاجی آباد
     قشم-ساحلی
     لنگه-ساحلی
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان هرمزگان

     استان هرمزگان با وسعت 8/68475 کیلومتر مربع در جنوب ایران ما بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 23 دقیقه تا 28 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 41 دقیقه تا 59 درجه و 15 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این استان از ...

مجموع بازدیدها : 379,492,599
تعداد بازدید امروز : 186,161
تعداد بازدید دیروز : 332,330
تعداد بازدید این ماه : 9,127,636