سازمان هواشناسی
    • وضع هوای فیض آباد

     هوای حاضر            ساعت: ۱۳:۲۷
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۳۰ مهر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  دوشنبه 30 مهر

     ۲۵
     باخرز
     نم نسبی %۲۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۵° c

     ۲۶
     رشتخوار
     نم نسبی %۱۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۶° c

     ۲۳
     قوچان
     نم نسبی %۲۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۳° c

     ۲۹
     سرخس
     نم نسبی %۱۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۹° c

     ۲۵
     سبزوار
     نم نسبی %۱۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۵° c

     ۲۳
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۲۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۳° c

     ۲۶
     مشهد
     نم نسبی %۱۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۶° c

     ۲۳
     نیشابور
     نم نسبی %۲۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۳° c

     ۲۳
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۲۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۳° c

     ۲۵
     کاشمر
     نم نسبی %۲۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۵° c

     ۲۵
     گناباد
     نم نسبی %۲۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۵° c

     ۲۷
     تربت جام
     نم نسبی %۲۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۷° c

     ۲۶
     درگز
     نم نسبی %۱۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۶° c

     ۲۳
     فریمان
     نم نسبی %۲۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۳° c

     ۲۶
     خواف
     نم نسبی %۱۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۶° c

     ۲۵
     کلات نادر
     نم نسبی %۲۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۵° c

     ۲۳
     جغتای
     نم نسبی %۲۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۳° c

     ۲۵
     بردسکن
     نم نسبی %۱۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۵° c

     ۲۸
     تایباد
     نم نسبی %۱۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۸° c

     ۲۳
     بجستان
     نم نسبی %۲۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۳° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 30 مهر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 389,727,715
تعداد بازدید امروز : 212,618
تعداد بازدید دیروز : 361,038
تعداد بازدید این ماه : 9,772,660