سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۱۶:۰۱
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۱۸ آذر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  دوشنبه 18 آذر

     ۱۴
     فیض آباد
     نم نسبی %۵۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۴° c

     ۸
     باخرز
     نم نسبی %۷۲
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۸° c

     ۱۳
     رشتخوار
     نم نسبی %۶۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۳° c

     ۱۰
     قوچان
     نم نسبی %۵۰
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۰° c

     ۱۳
     سرخس
     نم نسبی %۷۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۳° c

     ۱۳
     سبزوار
     نم نسبی %۳۵
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۳° c

     ۹
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۷۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۹° c

     ۱۴
     مشهد
     نم نسبی %۳۱
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۴° c

     ۱۰
     نیشابور
     نم نسبی %۴۹
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۰° c

     ۹
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۵۲
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۹° c

     ۱۲
     کاشمر
     نم نسبی %۵۲
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۲° c

     ۱۴
     گناباد
     نم نسبی %۵۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۴° c

     ۱۴
     تربت جام
     نم نسبی %۴۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۴° c

     ۹
     درگز
     نم نسبی %۸۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۹° c

     ۱۰
     فریمان
     نم نسبی %۵۱
     ۵۶ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۰° c

     ۱۳
     خواف
     نم نسبی %۶۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۳° c

     ۹
     کلات نادر
     نم نسبی %۸۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۹° c

     ۷
     جغتای
     نم نسبی %۹۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۷° c

     ۱۳
     بردسکن
     نم نسبی %۴۵
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۳° c

     ۱۷
     تایباد
     نم نسبی %۵۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۷° c

     ۱۲
     بجستان
     نم نسبی %۴۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۲° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 18 آذر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 549,591,946
تعداد بازدید امروز : 227,101
تعداد بازدید دیروز : 537,294
تعداد بازدید این ماه : 6,260,128