سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۱۵:۱۸
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۲۸ بهمن
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  دوشنبه 28 بهمن

     ۱۶
     فیض آباد
     نم نسبی %۲۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۶° c

     ۱۵
     رشتخوار
     نم نسبی %۲۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۵° c

     ۹
     قوچان
     نم نسبی %۴۳
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۹° c

     ۱۲
     سرخس
     نم نسبی %۵۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۲° c

     ۱۴
     سبزوار
     نم نسبی %۲۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۴° c

     ۱۰
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۴۳
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۰° c

     ۱۱
     مشهد
     نم نسبی %۳۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۱° c

     ۱۲
     نیشابور
     نم نسبی %۳۰
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۲° c

     ۱۴
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۲۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۴° c

     ۱۵
     کاشمر
     نم نسبی %۲۰
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۵° c

     ۱۳
     گناباد
     نم نسبی %۳۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۳° c

     ۱۲
     تربت جام
     نم نسبی %۳۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۲° c

     ۱۱
     درگز
     نم نسبی %۴۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۱° c

     ۸
     فریمان
     نم نسبی %۳۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۱۵
     خواف
     نم نسبی %۲۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۵° c

     ۹
     کلات نادر
     نم نسبی %۵۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۹° c

     ۹
     جغتای
     نم نسبی %۴۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۹° c

     ۱۶
     بردسکن
     نم نسبی %۲۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۶° c

     ۱۳
     تایباد
     نم نسبی %۴۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۳° c

     ۱۳
     بجستان
     نم نسبی %۲۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۳° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 28 بهمن
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 574,512,682
تعداد بازدید امروز : 201,315
تعداد بازدید دیروز : 270,239
تعداد بازدید این ماه : 9,902,963