سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۰۷:۰۱
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | یکشنبه ۲۶ خرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  یکشنبه 26 خرداد

     ۲۵
     فیض آباد
     نم نسبی %۲۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۵° c

     ۱۸
     باخرز
     نم نسبی %۳۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۸° c

     ۲۴
     رشتخوار
     نم نسبی %۲۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۴° c

     ۱۴
     قوچان
     نم نسبی %۵۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۴° c

     ۲۲
     سرخس
     نم نسبی %۳۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۲° c

     ۲۶
     سبزوار
     نم نسبی %۲۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۶° c

     ۲۸
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۲۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۸° c

     ۲۱
     مشهد
     نم نسبی %۳۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۱° c

     ۱۶
     نیشابور
     نم نسبی %۴۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۶° c

     ۱۸
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۳۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۸° c

     ۲۲
     کاشمر
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۲° c

     ۲۴
     گناباد
     نم نسبی %۲۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۴° c

     ۱۹
     تربت جام
     نم نسبی %۴۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۹° c

     ۲۰
     درگز
     نم نسبی %۳۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۰° c

     ۱۳
     فریمان
     نم نسبی %۵۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۳° c

     ۲۶
     خواف
     نم نسبی %۲۳
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۶° c

     ۲۰
     کلات نادر
     نم نسبی %۴۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۰° c

     ۲۲
     جغتای
     نم نسبی %۳۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۲° c

     ۲۶
     بردسکن
     نم نسبی %۲۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۶° c

     ۲۰
     تایباد
     نم نسبی %۳۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۰° c

     ۲۴
     بجستان
     نم نسبی %۲۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۴° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 26 خرداد
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 489,721,116
تعداد بازدید امروز : 99,531
تعداد بازدید دیروز : 377,606
تعداد بازدید این ماه : 8,983,621