سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۰۱:۱۵
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۲۸ مهر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  جمعه 28 مهر

     ۶
     قوچان
     نم نسبی %۶۱
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۶° c

     ۹
     سرخس
     نم نسبی %۴۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۹° c

     ۱۱
     سبزوار
     نم نسبی %۳۷
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۱° c

     ۱۳
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۴۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۳° c

     ۸
     مشهد
     نم نسبی %۵۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۴
     نیشابور
     نم نسبی %۵۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۴° c

     ۴
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۴۸
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۴° c

     ۹
     کاشمر
     نم نسبی %۴۰
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۹° c

     ۸
     گناباد
     نم نسبی %۳۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۷
     تربت جام
     نم نسبی %۴۹
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۹
     درگز
     نم نسبی %۶۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۹° c

     ۱
     فریمان
     نم نسبی %۵۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱° c

     ۸
     خواف
     نم نسبی %۴۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۸° c

     ۱۰
     کلات نادر
     نم نسبی %۵۰
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۰° c

     ۱۱
     جغتای
     نم نسبی %۵۸
     ۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۱° c

     ۱۲
     بردسکن
     نم نسبی %۳۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۲° c

     ۸
     تایباد
     نم نسبی %۵۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۸° c

     ۹
     بجستان
     نم نسبی %
     ۱۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۹° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 28 مهر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 264,396,741
تعداد بازدید امروز : 8,277
تعداد بازدید دیروز : 165,397
تعداد بازدید این ماه : 5,319,446