سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۱۲:۵۱
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۲۵ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  دوشنبه 25 تیر

     ۳۸
     رشتخوار
     نم نسبی %۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۸° c

     ۳۳
     قوچان
     نم نسبی %۲۲
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۳° c

     ۳۹
     سرخس
     نم نسبی %۱۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۹° c

     ۳۷
     سبزوار
     نم نسبی %۱۲
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۷° c

     ۳۴
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۱۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۴° c

     ۳۶
     مشهد
     نم نسبی %۱۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۶° c

     ۳۶
     نیشابور
     نم نسبی %۱۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۶° c

     ۳۴
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۱۴
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۴° c

     ۳۶
     کاشمر
     نم نسبی %۱۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۶° c

     ۳۶
     گناباد
     نم نسبی %۱۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۶° c

     ۳۷
     تربت جام
     نم نسبی %۱۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۷° c

     ۳۸
     درگز
     نم نسبی %۱۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۸° c

     ۳۲
     فریمان
     نم نسبی %۱۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۲° c

     ۳۶
     خواف
     نم نسبی %۱۶
     ۴۹ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۶° c

     ۳۶
     کلات نادر
     نم نسبی %۱۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۶° c

     ۳۵
     جغتای
     نم نسبی %۱۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۵° c

     ۳۶
     بردسکن
     نم نسبی %۱۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۶° c

     ۳۷
     تایباد
     نم نسبی %۱۳
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۷° c

     ۳۴
     بجستان
     نم نسبی %۱۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۴° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 25 تیر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 358,001,143
تعداد بازدید امروز : 185,580
تعداد بازدید دیروز : 328,558
تعداد بازدید این ماه : 7,370,882