سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۰۹:۲۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۱۲ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  پنجشنبه 12 تیر

     ۳۱
     فیض آباد
     نم نسبی %۱۴
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۱° c

     ۳۱
     رشتخوار
     نم نسبی %۱۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۱° c

     ۲۰
     قوچان
     نم نسبی %۴۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۰° c

     ۲۶
     سرخس
     نم نسبی %۳۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۶° c

     ۲۷
     سبزوار
     نم نسبی %۱۶
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۷° c

     ۲۲
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۴۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۲° c

     ۲۶
     مشهد
     نم نسبی %۲۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۶° c

     ۲۲
     نیشابور
     نم نسبی %۳۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۲° c

     ۲۳
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۲۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۳° c

     ۲۶
     کاشمر
     نم نسبی %۲۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۶° c

     ۲۷
     گناباد
     نم نسبی %۲۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۷° c

     ۲۸
     تربت جام
     نم نسبی %۲۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۸° c

     ۲۸
     درگز
     نم نسبی %۲۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۸° c

     ۲۳
     فریمان
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۳° c

     ۲۸
     خواف
     نم نسبی %۱۸
     ۴۲ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۸° c

     ۲۶
     کلات نادر
     نم نسبی %۲۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۶° c

     ۲۴
     جغتای
     نم نسبی %۲۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۴° c

     ۲۸
     بردسکن
     نم نسبی %۱۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۸° c

     ۲۹
     تایباد
     نم نسبی %۱۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۹° c

     ۲۸
     بجستان
     نم نسبی %۱۹
     ۳۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۸° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 12 تیر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 601,248,796
تعداد بازدید امروز : 45,234
تعداد بازدید دیروز : 134,349
تعداد بازدید این ماه : 1,508,954