سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۰۳:۱۸
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۰۷ اسفند
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  شنبه 07 اسفند

     ۶-
     قوچان
     نم نسبی %۹۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۶° c

     ۵
     سرخس
     نم نسبی %۸۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۵° c

     ۶
     سبزوار
     نم نسبی %۳۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۶° c

     ۸
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۶۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۸° c

     ۲
     مشهد
     نم نسبی %۸۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲° c

     ۰
     نیشابور
     نم نسبی %۷۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     صفر° c

     ۱-
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۶۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۱° c

     ۵
     کاشمر
     نم نسبی %۴۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۴
     گناباد
     نم نسبی %۵۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۴° c

     ۲
     تربت جام
     نم نسبی %۸۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲° c

     ۴
     درگز
     نم نسبی %۷۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۴° c

     ۲
     فریمان
     نم نسبی %۶۰
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲° c

     ۲
     خواف
     نم نسبی %۷۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲° c

     ۷
     جغتای
     نم نسبی %۲۷
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۷
     بردسکن
     نم نسبی %۴۲
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۷° c
    • گرمترین و خنکترین ایستگاه در حال حاضر
     8° c
     گلمکان چناران
     -6° c
     قوچان
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 07 اسفند
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     سبزوار
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     گناباد
     نیشابور
     بردسکن
     جغتای
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 180,684,691
تعداد بازدید امروز : 54,495
تعداد بازدید دیروز : 468,975
تعداد بازدید این ماه : 2,834,074