سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۱۲:۰۷
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | یکشنبه ۰۳ اردیبهشت
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  یکشنبه 03 اردیبهشت

     ۲۰
     قوچان
     نم نسبی %۴۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۰° c

     ۲۷
     سرخس
     نم نسبی %۳۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۷° c

     ۲۷
     سبزوار
     نم نسبی %۱۳
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۷° c

     ۲۴
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۲۳
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۴° c

     ۲۶
     مشهد
     نم نسبی %۲۲
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۶° c

     ۲۳
     نیشابور
     نم نسبی %۲۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۳° c

     ۲۳
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۱۹
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۳° c

     ۲۵
     کاشمر
     نم نسبی %۱۶
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۵° c

     ۲۶
     گناباد
     نم نسبی %۱۵
     ۲۵ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۶° c

     ۲۶
     تربت جام
     نم نسبی %۱۹
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۶° c

     ۲۷
     درگز
     نم نسبی %۲۸
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۷° c

     ۲۱
     فریمان
     نم نسبی %۲۴
     ۲۹ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۱° c

     ۲۶
     خواف
     نم نسبی %۱۷
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۶° c

     ۲۴
     جغتای
     نم نسبی %۱۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۴° c

     ۲۷
     بردسکن
     نم نسبی %۱۵
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۷° c

     ۲۵
     سبزوار-فرودگاه
     نم نسبی %۲۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۵° c
    • گرمترین و خنکترین ایستگاه در حال حاضر
     27° c
     سرخس
     20° c
     قوچان
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 03 اردیبهشت
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     سبزوار
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     گناباد
     نیشابور
     بردسکن
     جغتای
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 210,871,591
تعداد بازدید امروز : 212,681
تعداد بازدید دیروز : 474,393
تعداد بازدید این ماه : 1,123,090