سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۰۲:۰۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | یکشنبه ۰۶ فروردین
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  یکشنبه 06 فروردین

     ۱
     قوچان
     نم نسبی %۱۰۰
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱° c

     ۷
     سرخس
     نم نسبی %۹۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۷
     سبزوار
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۷° c

     ۳
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۹۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳° c

     ۴
     مشهد
     نم نسبی %۱۰۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۴° c

     ۵
     نیشابور
     نم نسبی %۹۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۴
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۹۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۴° c

     ۱۰
     کاشمر
     نم نسبی %۹۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۰° c

     ۱۱
     گناباد
     نم نسبی %۸۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۱° c

     ۶
     تربت جام
     نم نسبی %۸۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۶° c

     ۴
     درگز
     نم نسبی %۹۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۴° c

     ۲
     فریمان
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲° c

     ۹
     خواف
     نم نسبی %۸۱
     ۲۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۹° c

     ۳
     جغتای
     نم نسبی %۱۰۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۱۰
     بردسکن
     نم نسبی %۹۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۰° c

     ۷
     سبزوار-فرودگاه
     نم نسبی %۸۷
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c
    • گرمترین و خنکترین ایستگاه در حال حاضر
     11° c
     گناباد
     1° c
     قوچان
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 06 فروردین
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     سبزوار
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     گناباد
     نیشابور
     بردسکن
     جغتای
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 195,717,415
تعداد بازدید امروز : 64,940
تعداد بازدید دیروز : 798,932
تعداد بازدید این ماه : 3,436,399