سازمان هواشناسی
    • وضع هوای صفی آباد (خراسان شمالی)

     هوای حاضر            ساعت: ۱۷:۰۵
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     ۷° c
     -

     جهت باد: شمالی
       هوای حاضر | یکشنبه ۱۷ فروردین
     سرعت باد: ۵ متر بر ثانیه, ۱۷ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۷۶

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۲.۵ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۲۱° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۸° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۶:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان شمالی  |  یکشنبه 17 فروردین

     ۸
     یکه سعود
     نم نسبی %۹۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۸° c

     ۶
     گیفان
     نم نسبی %۹۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۶° c

     ۲
     کوسه
     نم نسبی %۹۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۱۰
     مهمانک
     نم نسبی %۸۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۰° c

     ۸
     رباط قره بیل
     نم نسبی %۸۷
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۸° c

     ۷
     شوقان
     نم نسبی %۸۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c

     ۸
     مهمانک
     نم نسبی %۸۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۸° c

     ۱۰
     سنخواست
     نم نسبی %۷۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۰° c

     ۱۱
     اسماعیل آباد
     نم نسبی %۷۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۱° c

     ۷
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     نم نسبی %۷۶
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۷° c

     ۹
     بجنورد
     نم نسبی %۸۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۹° c

     ۷
     رازوجرگلان
     نم نسبی %۹۳
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۷° c

     ۱۱
     مانه سملقان
     نم نسبی %۷۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۱° c

     ۷
     شیروان
     نم نسبی %۹۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۷° c

     ۹
     اسفراین
     نم نسبی %۷۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۹° c

     ۱۲
     جاجرم
     نم نسبی %۶۴
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۲° c

     -
     رباط قره بیل
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 17 فروردین
     بجنورد
     اسفراین
     جاجرم
     مانه سملقان
     اسماعیل آباد
     Tangeh Torkaman
     بجنورد
     دشت
     رازوجرگلان
     رباط قره بیل
     سنخواست
     سیساب
     شوقان
     شیروان
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     کوسه
     گیفان
     مهمانک
     یکه سعود
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
مجموع بازدیدها : 585,955,991
تعداد بازدید امروز : 130,832
تعداد بازدید دیروز : 201,171
تعداد بازدید این ماه : 4,025,005