سازمان هواشناسی
    • وضع هوای صایین قلعه

     هوای حاضر            ساعت: ۱۴:۴۳
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     ۱۲° c
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۰۳ اسفند
     سرعت باد: آرام

     نم نسبی:  % ۵۱

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۹° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -۳° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۴:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  شنبه 03 اسفند

     ۱۹
     چورزق
     نم نسبی %۳۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۹° c

     ۷
     نیک پی
     نم نسبی %۸۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۷° c

     ۱۸
     گیلوان
     نم نسبی %۴۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۸° c

     ۱۱
     دندی
     نم نسبی %۵۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۱° c

     ۱۲
     صایین قلعه
     نم نسبی %۵۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۲° c

     ۱۳
     هلاب
     نم نسبی %۳۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۳° c

     ۹
     سجاس
     نم نسبی %۶۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۹° c

     ۱۲
     ابهر
     نم نسبی %۵۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۲° c

     ۱۱
     زرین رود
     نم نسبی %۵۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۱° c

     ۸
     ماه نشان
     نم نسبی %۷۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۸° c

     ۹
     زنجان
     نم نسبی %۶۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۹° c

     ۱۰
     خرم دره
     نم نسبی %۶۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۰° c

     ۷
     خدابنده
     نم نسبی %۶۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۷° c

     ۱۰
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۵۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۰° c

     ۱۵
     آببر
     نم نسبی %۵۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۵° c

     ۱۰
     گرماب
     نم نسبی %۳۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۰° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 03 اسفند
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...