سازمان هواشناسی
    • وضع هوای صایین قلعه

     هوای حاضر            ساعت: ۱۳:۰۲
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     ۱۲° c
     -

     جهت باد: شرقی
       هوای حاضر | شنبه ۰۳ اسفند
     سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۵۱

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۹° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -۳° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۲:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  شنبه 03 اسفند

     ۱۶
     چورزق
     نم نسبی %۴۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۶° c

     ۷
     نیک پی
     نم نسبی %۸۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۱۷
     گیلوان
     نم نسبی %۵۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۷° c

     ۹
     دندی
     نم نسبی %۶۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۹° c

     ۱۲
     صایین قلعه
     نم نسبی %۵۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۲° c

     ۱۲
     هلاب
     نم نسبی %۵۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۲° c

     ۷
     سجاس
     نم نسبی %۷۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۷° c

     ۱۰
     ابهر
     نم نسبی %۵۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۰° c

     ۱۱
     زرین رود
     نم نسبی %۵۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۱° c

     ۸
     ماه نشان
     نم نسبی %۷۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۸° c

     ۹
     زنجان
     نم نسبی %۶۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۹° c

     ۱۰
     خرم دره
     نم نسبی %۶۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۰° c

     ۷
     خدابنده
     نم نسبی %۶۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۷° c

     ۱۰
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۵۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۰° c

     ۱۵
     آببر
     نم نسبی %۵۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۵° c

     ۱۰
     گرماب
     نم نسبی %۳۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۰° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 03 اسفند
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...