سازمان هواشناسی
    • وضع هوای صایین قلعه

     هوای حاضر            ساعت: ۲۰:۱۲
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | چهارشنبه ۰۱ آبان
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  چهارشنبه 01 آبان

     ۱۸
     چورزق
     نم نسبی %۷۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۸° c

     ۱۵
     نیک پی
     نم نسبی %۶۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۵° c

     ۱۸
     گیلوان
     نم نسبی %۷۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۸° c

     ۱۲
     دندی
     نم نسبی %۹۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۲° c

     ۱۴
     هلاب
     نم نسبی %۶۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۴° c

     ۱۳
     سجاس
     نم نسبی %۷۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۳° c

     ۱۴
     ابهر
     نم نسبی %۷۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۴° c

     ۱۵
     زرین رود
     نم نسبی %۶۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۵° c

     ۱۶
     ماه نشان
     نم نسبی %۶۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۶° c

     ۱۳
     زنجان
     نم نسبی %۷۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۳° c

     ۱۴
     خرم دره
     نم نسبی %۷۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۴° c

     ۱۱
     خدابنده
     نم نسبی %۸۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     ۱۳
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۷۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۳° c

     ۱۷
     آببر
     نم نسبی %۷۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۷° c

     ۱۵
     گرماب
     نم نسبی %۵۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۵° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |چهارشنبه 01 آبان
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 533,699,511
تعداد بازدید امروز : 377,338
تعداد بازدید دیروز : 494,634
تعداد بازدید این ماه : 377,338