سازمان هواشناسی
    • وضع هوای شلمزار

     هوای حاضر            ساعت: ۰۹:۱۱
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     ۲۱° c
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | چهارشنبه ۱۸ تیر
     سرعت باد: آرام

     نم نسبی:  % ۴۲

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۳۳° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۳° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰۸:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  چهارشنبه 18 تیر

     ۲۰
     سورشجان
     نم نسبی %۳۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۰° c

     ۲۳
     دوآب صمصامی
     نم نسبی %۳۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۳° c

     ۲۱
     شلمزار
     نم نسبی %۴۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۱° c

     ۱۵
     کوهرنگ
     نم نسبی %۴۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۵° c

     ۱۶
     شهر کرد
     نم نسبی %۳۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۶° c

     ۲۰
     لردگان
     نم نسبی %۳۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۰° c

     ۱۵
     بروجن
     نم نسبی %۳۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۵° c

     ۱۷
     ایلبگی
     نم نسبی %۵۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۷° c

     ۲۰
     سامان
     نم نسبی %۳۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۰° c

     ۱۶
     فرخ شهر
     نم نسبی %۴۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۶° c

     ۱۵
     فارسان
     نم نسبی %۵۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۵° c

     ۲۰
     اردل
     نم نسبی %۳۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۰° c

     ۱۵
     بلداجی
     نم نسبی %۴۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۵° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |چهارشنبه 18 تیر
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     ایلبگی
     دوآب صمصامی
     سورشجان
     شلمزار
     فارسان
     مال خلیفه