سازمان هواشناسی
    • وضع هوای شرق اصفهان

     هوای حاضر            ساعت: ۰۸:۵۸
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۲۵° c
     قسمتی ابری

     جهت باد: شمال غربی
       هوای حاضر | چهارشنبه ۱۸ تیر
     سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۲۰

     دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۳۴° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۷° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰۸:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان اصفهان  |  چهارشنبه 18 تیر

     ۲۴
     دولت آباد
     نم نسبی %۲۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۴° c

     ۲۸
     کاشان
     نم نسبی %۱۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۸° c

     ۱۷
     داران
     نم نسبی %۴۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۷° c

     ۲۷
     خور بیابانک
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۷° c

     ۲۶
     اردستان
     نم نسبی %۱۹
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۶° c

     ۲۳
     اصفهان
     نم نسبی %۲۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۳° c

     ۲۳
     نایین
     نم نسبی %۲۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۳° c

     ۱۸
     شرق اصفهان
     نم نسبی %۳۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۸° c

     ۲۳
     کبوترآباد
     نم نسبی %۲۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۳° c

     ۱۸
     شهرضا
     نم نسبی %۳۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۸° c

     ۲۲
     گلپایگان
     نم نسبی %۲۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۲° c

     ۲۵
     نطنز
     نم نسبی %۲۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۵° c

     ۱۳
     میمه
     نم نسبی %۴۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۳° c

     ۲۱
     مورچه خورت
     نم نسبی %۲۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۱° c

     ۱۶
     چادگان
     نم نسبی %۵۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۶° c

     ۲۹
     چوپانان
     نم نسبی %۱۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۹° c

     ۱۹
     خوانسار
     نم نسبی %۲۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۹° c