سازمان هواشناسی
    • وضع هوای سیساب

     هوای حاضر            ساعت: ۰۲:۵۵
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | سه شنبه ۱۲ فروردین
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان شمالی  |  سه شنبه 12 فروردین

     ۹
     یکه سعود
     نم نسبی %۸۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۹° c

     ۷
     گیفان
     نم نسبی %۸۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۶
     کوسه
     نم نسبی %۸۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۱۰
     مهمانک
     نم نسبی %۷۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۰° c

     ۶
     رباط قره بیل
     نم نسبی %۸۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۸
     شوقان
     نم نسبی %۸۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۸° c

     ۷
     مهمانک
     نم نسبی %۹۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۷° c

     ۱۱
     سنخواست
     نم نسبی %۶۳
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۱° c

     ۱۰
     اسماعیل آباد
     نم نسبی %۷۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۰° c

     ۸
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     نم نسبی %۸۴
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۸° c

     ۱۰
     بجنورد
     نم نسبی %۶۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۰° c

     ۱۴
     رازوجرگلان
     نم نسبی %۵۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۴° c

     ۱۸
     مانه سملقان
     نم نسبی %۳۸
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۸° c

     ۱۴
     شیروان
     نم نسبی %۵۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۴° c

     ۱۵
     اسفراین
     نم نسبی %۳۵
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۵° c

     ۱۵
     جاجرم
     نم نسبی %۶۶
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۵° c

     -
     رباط قره بیل
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 12 فروردین
     بجنورد
     اسفراین
     جاجرم
     مانه سملقان
     اسماعیل آباد
     Tangeh Torkaman
     بجنورد
     دشت
     رازوجرگلان
     رباط قره بیل
     سنخواست
     سیساب
     شوقان
     شیروان
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     کوسه
     گیفان
     مهمانک
     یکه سعود
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
مجموع بازدیدها : 584,798,047
تعداد بازدید امروز : 29,169
تعداد بازدید دیروز : 283,198
تعداد بازدید این ماه : 2,867,061