سازمان هواشناسی
    • وضع هوای سیساب

     هوای حاضر            ساعت: ۰۹:۴۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۰۷ بهمن
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان شمالی  |  دوشنبه 07 بهمن

     ۱
     یکه سعود
     نم نسبی %۷۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۱
     گیفان
     نم نسبی %۵۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۰
     کوسه
     نم نسبی %۵۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     صفر° c

     ۵
     مهمانک
     نم نسبی %۴۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۳
     رباط قره بیل
     نم نسبی %۴۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳° c

     ۳
     شوقان
     نم نسبی %۳۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۵
     مهمانک
     نم نسبی %۴۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۲
     سنخواست
     نم نسبی %۶۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲° c

     ۳
     اسماعیل آباد
     نم نسبی %۶۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۱
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     نم نسبی %۶۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱° c

     ۲
     بجنورد
     نم نسبی %۵۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۱
     رازوجرگلان
     نم نسبی %۶۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۲
     مانه سملقان
     نم نسبی %۶۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۱
     شیروان
     نم نسبی %۶۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۴
     اسفراین
     نم نسبی %۴۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c

     ۵
     جاجرم
     نم نسبی %۳۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۵° c

     -
     رباط قره بیل
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 07 بهمن
     بجنورد
     اسفراین
     جاجرم
     مانه سملقان
     اسماعیل آباد
     Tangeh Torkaman
     بجنورد
     دشت
     رازوجرگلان
     رباط قره بیل
     سنخواست
     سیساب
     شوقان
     شیروان
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     کوسه
     گیفان
     مهمانک
     یکه سعود
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
مجموع بازدیدها : 567,482,922
تعداد بازدید امروز : 76,032
تعداد بازدید دیروز : 315,116
تعداد بازدید این ماه : 2,873,203