سازمان هواشناسی
    • وضع هوای سروآباد

     هوای حاضر            ساعت: ۰۸:۰۷
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | چهارشنبه ۰۷ اسفند
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان کردستان  |  چهارشنبه 07 اسفند

     ۱
     بابارشانی
     نم نسبی %۹۰
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱° c

     ۱-
     بهارستان
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     -۱° c

     ۲
     آویهنگ
     نم نسبی %۹۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۳
     قاملو
     نم نسبی %۹۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳° c

     ۱-
     سقز
     نم نسبی %۹۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۱° c

     ۲
     سنندج
     نم نسبی %۹۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲° c

     ۱-
     بیجار
     نم نسبی %۱۰۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     -۱° c

     ۲-
     زرینه اباتو
     نم نسبی %۱۰۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     -۲° c

     ۵
     مریوان
     نم نسبی %۹۲
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۵° c

     ۰
     قروه
     نم نسبی %۱۰۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     صفر° c

     ۱-
     بانه
     نم نسبی %۹۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     -۱° c

     ۰
     هزارکانیان
     نم نسبی %۱۰۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     صفر° c

     ۳
     کامیاران
     نم نسبی %۹۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳° c

     -
     قاملو
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |چهارشنبه 07 اسفند
     سنندج
     بانه
     بیجار
     زرینه اباتو
     سقز
     قروه
     کامیاران
     مریوان
     هزارکانیان
     آویهنگ
     بابارشانی
     بهارستان
     دهگلان
     دیواندره
     سروآباد
     قاملو
     یاسوکند
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان کردستان

      بلندترین کوه‌‌های این ناحیه،‌ ...

مجموع بازدیدها : 576,946,850
تعداد بازدید امروز : 97,093
تعداد بازدید دیروز : 362,764
تعداد بازدید این ماه : 1,744,236