سازمان هواشناسی
    • وضع هوای سبزوار-فرودگاه

     هوای حاضر            ساعت: ۱۹:۰۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۱۶ فروردین
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  شنبه 16 فروردین

     ۲۱
     فیض آباد
     نم نسبی %۳۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۱° c

     ۱۷
     رشتخوار
     نم نسبی %۵۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۷° c

     ۱۳
     قوچان
     نم نسبی %۷۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۳° c

     ۲۳
     سرخس
     نم نسبی %۵۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۳° c

     ۲۲
     سبزوار
     نم نسبی %۳۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۲° c

     ۱۷
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۵۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۷° c

     ۱۹
     مشهد
     نم نسبی %۴۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۹° c

     ۲۰
     نیشابور
     نم نسبی %۴۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۰° c

     ۰
     تربت حیدریه
     نم نسبی %
     ۳۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -

     ۲۰
     کاشمر
     نم نسبی %۴۲
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۰° c

     ۲۱
     گناباد
     نم نسبی %۴۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۱° c

     ۱۹
     تربت جام
     نم نسبی %۵۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۹° c

     ۱۹
     درگز
     نم نسبی %۶۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۹° c

     ۱۵
     فریمان
     نم نسبی %۴۷
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۵° c

     ۲۰
     خواف
     نم نسبی %۴۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۰° c

     ۱۷
     کلات نادر
     نم نسبی %۶۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۷° c

     ۱۹
     جغتای
     نم نسبی %۴۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۹° c

     ۲۱
     بردسکن
     نم نسبی %۴۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۱° c

     ۲۲
     تایباد
     نم نسبی %۴۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۲° c

     ۲۱
     بجستان
     نم نسبی %۳۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۱° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 16 فروردین
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 585,776,605
تعداد بازدید امروز : 152,617
تعداد بازدید دیروز : 170,264
تعداد بازدید این ماه : 3,845,619