سازمان هواشناسی
    • وضع هوای سبزوار-فرودگاه

     هوای حاضر            ساعت: ۰۸:۰۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۰۵ خرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  شنبه 05 خرداد

     ۱۶
     قوچان
     نم نسبی %۴۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۶° c

     ۲۳
     سرخس
     نم نسبی %۲۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۳° c

     ۲۴
     سبزوار
     نم نسبی %۱۴
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۴° c

     ۱۹
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۳۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۹° c

     ۲۴
     مشهد
     نم نسبی %۲۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۴° c

     ۲۰
     نیشابور
     نم نسبی %۳۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۰° c

     ۲۰
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۲۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۰° c

     ۲۷
     کاشمر
     نم نسبی %۱۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۷° c

     ۲۴
     گناباد
     نم نسبی %۱۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۴° c

     ۱۸
     تربت جام
     نم نسبی %۳۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۸° c

     ۲۱
     درگز
     نم نسبی %۲۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۱° c

     ۲۲
     فریمان
     نم نسبی %۲۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۲° c

     ۲۰
     خواف
     نم نسبی %۲۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۰° c

     ۲۲
     کلات نادر
     نم نسبی %۲۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۲° c

     ۲۴
     جغتای
     نم نسبی %۱۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۴° c

     ۲۷
     بردسکن
     نم نسبی %۱۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۷° c

     ۲۴
     تایباد
     نم نسبی %۱۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۴° c

     ۲۵
     بجستان
     نم نسبی %۱۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۵° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 05 خرداد
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 341,720,204
تعداد بازدید امروز : 105,538
تعداد بازدید دیروز : 345,064
تعداد بازدید این ماه : 1,521,786