سازمان هواشناسی
    • وضع هوای زنجان

     هوای حاضر            ساعت: ۰۰:۰۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۵° c
     صاف

     جهت باد: شرقی
       هوای حاضر | دوشنبه ۱۸ فروردین
     سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۴ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۷۵

     دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۵.۷ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۴° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  صفر° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۲۳:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  دوشنبه 18 فروردین

     ۱۴
     چورزق
     نم نسبی %۵۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۴° c

     ۷
     نیک پی
     نم نسبی %۷۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۷° c

     ۱۳
     گیلوان
     نم نسبی %۷۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۳° c

     ۷
     دندی
     نم نسبی %۷۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۷° c

     ۴
     صایین قلعه
     نم نسبی %۷۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c

     ۶
     هلاب
     نم نسبی %۷۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۶° c

     ۳
     سجاس
     نم نسبی %۸۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۸
     ابهر
     نم نسبی %۶۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۵
     زرین رود
     نم نسبی %۶۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۵° c

     ۱۱
     ماه نشان
     نم نسبی %۷۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     ۵
     زنجان
     نم نسبی %۷۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۹
     خرم دره
     نم نسبی %۶۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۹° c

     ۷
     خدابنده
     نم نسبی %۵۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۱۲
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۴۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۲° c

     ۱۹
     آببر
     نم نسبی %۴۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۹° c

     ۱۴
     گرماب
     نم نسبی %۴۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۴° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 18 فروردین
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 586,022,336
تعداد بازدید امروز : 969
تعداد بازدید دیروز : 196,208
تعداد بازدید این ماه : 4,091,350