سازمان هواشناسی
    • وضع هوای زرین رود

     هوای حاضر            ساعت: ۱۴:۰۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۲۸ مرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  دوشنبه 28 مرداد

     ۳۵
     چورزق
     نم نسبی %۱۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۵° c

     ۳۶
     نیک پی
     نم نسبی %۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۶° c

     ۳۵
     گیلوان
     نم نسبی %۲۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۵° c

     ۳۷
     دندی
     نم نسبی %۱۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۷° c

     ۳۶
     هلاب
     نم نسبی %۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۶° c

     ۳۴
     سجاس
     نم نسبی %۱۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۴° c

     ۳۲
     ابهر
     نم نسبی %۱۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۲° c

     ۳۶
     ماه نشان
     نم نسبی %۱۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۶° c

     ۳۵
     زنجان
     نم نسبی %۱۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۵° c

     ۳۳
     خرم دره
     نم نسبی %۱۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۳° c

     ۳۲
     خدابنده
     نم نسبی %۱۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۲° c

     ۳۴
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۹
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۴° c

     ۳۳
     آببر
     نم نسبی %۲۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۳° c

     ۳۵
     گرماب
     نم نسبی %۱۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۵° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 28 مرداد
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 511,839,011
تعداد بازدید امروز : 179,907
تعداد بازدید دیروز : 315,281
تعداد بازدید این ماه : 9,308,395