سازمان هواشناسی
    • وضع هوای ریمله

     هوای حاضر            ساعت: ۱۶:۲۲
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۳۰ دی
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان لرستان  |  شنبه 30 دی

     ۱-
     نورآباد لرستان
     نم نسبی %۹۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۴
     بروجرد
     نم نسبی %۵۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c

     ۲
     الشتر
     نم نسبی %۶۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۴
     خرم آباد
     نم نسبی %۷۵
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c

     ۰
     الیگودرز
     نم نسبی %۷۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     صفر° c

     ۷
     پل دختر
     نم نسبی %۷۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۵
     کوهدشت
     نم نسبی %۷۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۳
     درود
     نم نسبی %۶۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۱
     ازنا
     نم نسبی %۷۵
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱° c

     ۶
     رومشکان
     نم نسبی %۷۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۶° c

     ۲
     ایمان آباد
     نم نسبی %۱۰۰
     ۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲° c

     ۷
     سپید دشت
     نم نسبی %۶۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۱
     شول آباد
     نم نسبی %۸۶
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱° c

     ۴
     سیلاخور
     نم نسبی %۶۴
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۴° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 30 دی
     خرم آباد
     ازنا
     الشتر
     ایمان آباد
     بروجرد
     پل دختر
     رومشکان
     سپید دشت
     سیلاخور
     شول آباد
     کوهدشت
     الیگودرز
     درود
     ریمله
     نورآباد لرستان
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان لرستان
     جغرافیای طبیعی و اقلیم
     استان لرستان سرزمینی کوهستانی است که به‌ جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت کوچک، ناحیه هموار ندارد. این ناهمواری‌ها که دارای سنگ‌های دگرگونی است، در نتیجه مجاورت با ...
مجموع بازدیدها : 296,151,670
تعداد بازدید امروز : 434,146
تعداد بازدید دیروز : 512,428
تعداد بازدید این ماه : 13,139,349