سازمان هواشناسی
    • وضع هوای رشتخوار

     هوای حاضر            ساعت: ۰۴:۴۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     ۵° c
     -

     جهت باد: شرقی
       هوای حاضر | دوشنبه ۱۹ آذر
     سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۳ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۷۸

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۴° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰۴:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  دوشنبه 19 آذر

     ۱-
     باخرز
     نم نسبی %۹۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۱° c

     ۵
     رشتخوار
     نم نسبی %۷۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۰
     قوچان
     نم نسبی %۹۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     صفر° c

     ۹
     سرخس
     نم نسبی %۹۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۹° c

     ۷
     سبزوار
     نم نسبی %۶۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c

     ۷
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۷۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۶
     مشهد
     نم نسبی %۹۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۶° c

     ۲
     نیشابور
     نم نسبی %۹۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲° c

     ۱-
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۹۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۴
     کاشمر
     نم نسبی %۷۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۴
     گناباد
     نم نسبی %۶۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c

     ۰
     تربت جام
     نم نسبی %۸۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     صفر° c

     ۷
     درگز
     نم نسبی %۸۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c

     ۲-
     فریمان
     نم نسبی %۸۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۲° c

     ۳
     خواف
     نم نسبی %۷۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳° c

     ۵
     کلات نادر
     نم نسبی %۸۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۶
     جغتای
     نم نسبی %۸۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۶° c

     ۷
     بردسکن
     نم نسبی %۶۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۷° c

     ۳
     تایباد
     نم نسبی %۹۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳° c

     ۴
     بجستان
     نم نسبی %۶۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۴° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 19 آذر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 410,196,819
تعداد بازدید امروز : 62,259
تعداد بازدید دیروز : 418,653
تعداد بازدید این ماه : 7,783,945