سازمان هواشناسی
    • وضع هوای دوآب صمصامی

     هوای حاضر            ساعت: ۲۰:۴۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۲۸ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  جمعه 28 تیر

     ۲۶
     سورشجان
     نم نسبی %۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۶° c

     ۲۷
     شلمزار
     نم نسبی %۱۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۷° c

     ۳۲
     مال خلیفه
     نم نسبی %۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۲° c

     ۳۰
     نم نسبی %۱۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۰° c

     ۲۸
     کوهرنگ
     نم نسبی %۱۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۸° c

     ۳۱
     شهر کرد
     نم نسبی %۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۱° c

     ۳۸
     لردگان
     نم نسبی %۱۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۸° c

     ۳۲
     بروجن
     نم نسبی %۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۲° c

     ۳۵
     ایلبگی
     نم نسبی %۱۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۵° c

     ۳۴
     سامان
     نم نسبی %۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۴° c

     ۳۲
     فرخ شهر
     نم نسبی %۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۲° c

     ۳۲
     فارسان
     نم نسبی %۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۲° c

     ۳۶
     اردل
     نم نسبی %۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۶° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 28 تیر
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     ایلبگی
     دوآب صمصامی
     سورشجان
     شلمزار
     فارسان
     مال خلیفه
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان چهار محال بختیاری

       استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و نیز ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان دربخش مرکزی کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخل ...

مجموع بازدیدها : 501,413,832
تعداد بازدید امروز : 289,687
تعداد بازدید دیروز : 345,658
تعداد بازدید این ماه : 9,664,383