سازمان هواشناسی
    • وضع هوای دوآب صمصامی

     هوای حاضر            ساعت: ۰۹:۲۲
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | چهارشنبه ۲۷ شهریور
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  چهارشنبه 27 شهریور

     ۱۷
     سورشجان
     نم نسبی %۲۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۷° c

     ۱۷
     شلمزار
     نم نسبی %۳۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۷° c

     ۲۳
     مال خلیفه
     نم نسبی %۲۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۳° c

     ۱۲
     نم نسبی %۳۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۲° c

     ۱۱
     کوهرنگ
     نم نسبی %۴۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     ۷
     شهر کرد
     نم نسبی %۴۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۱۵
     لردگان
     نم نسبی %۴۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۵° c

     ۱۱
     بروجن
     نم نسبی %۲۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۱° c

     ۱۱
     ایلبگی
     نم نسبی %۵۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     ۱۷
     سامان
     نم نسبی %۲۵
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۷° c

     ۱۰
     فرخ شهر
     نم نسبی %۳۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۰° c

     ۱۱
     فارسان
     نم نسبی %۴۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۱° c

     ۱۹
     اردل
     نم نسبی %۲۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۹° c
    • پیش بینی وضع هوا |چهارشنبه 27 شهریور
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     ایلبگی
     دوآب صمصامی
     سورشجان
     شلمزار
     فارسان
     مال خلیفه
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان چهار محال بختیاری

       استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و نیز ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان دربخش مرکزی کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخل ...

مجموع بازدیدها : 521,616,928
تعداد بازدید امروز : 118,599
تعداد بازدید دیروز : 323,832
تعداد بازدید این ماه : 8,752,572