سازمان هواشناسی
    • وضع هوای دوآب صمصامی

     هوای حاضر            ساعت: ۰۷:۲۸
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۰۳ خرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  جمعه 03 خرداد

     ۶
     سورشجان
     نم نسبی %۷۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۸
     شلمزار
     نم نسبی %۷۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۱۳
     مال خلیفه
     نم نسبی %۴۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۳° c

     ۶
     نم نسبی %۷۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۶° c

     ۱۱
     کوهرنگ
     نم نسبی %۵۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     ۱۰
     شهر کرد
     نم نسبی %۶۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۰° c

     ۱۴
     لردگان
     نم نسبی %۶۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۴° c

     ۱۰
     بروجن
     نم نسبی %۵۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۰° c

     ۱۳
     ایلبگی
     نم نسبی %۶۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۳° c

     ۱۴
     سامان
     نم نسبی %۴۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۴° c

     ۱۰
     فرخ شهر
     نم نسبی %۶۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۰° c

     ۱۲
     فارسان
     نم نسبی %۵۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۲° c

     ۱۳
     اردل
     نم نسبی %۵۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۳° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 03 خرداد
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     ایلبگی
     دوآب صمصامی
     سورشجان
     شلمزار
     فارسان
     مال خلیفه
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان چهار محال بختیاری

       استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و نیز ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان دربخش مرکزی کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخل ...

مجموع بازدیدها : 481,562,806
تعداد بازدید امروز : 95,064
تعداد بازدید دیروز : 345,690
تعداد بازدید این ماه : 825,311