سازمان هواشناسی
    • وضع هوای خیرآباد

     هوای حاضر            ساعت: ۱۸:۵۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۱۶ فروردین
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  شنبه 16 فروردین

     ۱۳
     چورزق
     نم نسبی %۷۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۳° c

     ۶
     نیک پی
     نم نسبی %۸۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۶° c

     ۱۵
     گیلوان
     نم نسبی %۶۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۵° c

     ۹
     دندی
     نم نسبی %۶۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۹° c

     ۷
     صایین قلعه
     نم نسبی %۷۷
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۱۱
     هلاب
     نم نسبی %۴۶
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۱° c

     ۷
     سجاس
     نم نسبی %۷۷
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۷° c

     ۶
     ابهر
     نم نسبی %۷۹
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۶° c

     ۱۴
     زرین رود
     نم نسبی %۳۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۴° c

     ۹
     ماه نشان
     نم نسبی %۷۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۹° c

     ۳
     زنجان
     نم نسبی %۹۲
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳° c

     ۱۳
     خرم دره
     نم نسبی %۴۰
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۳° c

     ۱۳
     خدابنده
     نم نسبی %۴۴
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۳° c

     ۴
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۹۴
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۴° c

     ۱۴
     آببر
     نم نسبی %۵۴
     ۵۲ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۴° c

     ۱۶
     گرماب
     نم نسبی %۱۸
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۶° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 16 فروردین
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 585,775,178
تعداد بازدید امروز : 151,190
تعداد بازدید دیروز : 170,264
تعداد بازدید این ماه : 3,844,192