سازمان هواشناسی
    • وضع هوای خیرآباد

     هوای حاضر            ساعت: ۰۶:۰۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۰۸ اسفند
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  پنجشنبه 08 اسفند

     ۰
     چورزق
     نم نسبی %۹۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     صفر° c

     ۵-
     نیک پی
     نم نسبی %۹۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     -۵° c

     ۱-
     گیلوان
     نم نسبی %۹۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۳-
     دندی
     نم نسبی %۸۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۳° c

     ۶-
     صایین قلعه
     نم نسبی %۸۹
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۶° c

     ۵-
     هلاب
     نم نسبی %۹۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     -۵° c

     ۹-
     سجاس
     نم نسبی %۹۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۹° c

     ۲-
     ابهر
     نم نسبی %۷۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۲° c

     ۲-
     زرین رود
     نم نسبی %۹۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۲° c

     ۱-
     ماه نشان
     نم نسبی %۹۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۳-
     زنجان
     نم نسبی %۸۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     -۳° c

     ۲-
     خرم دره
     نم نسبی %۶۴
     ۳۵ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۲° c

     ۷-
     خدابنده
     نم نسبی %۸۴
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۷° c

     ۰
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۶۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     صفر° c

     ۵
     آببر
     نم نسبی %۸۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۱
     گرماب
     نم نسبی %۷۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 08 اسفند
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 577,330,629
تعداد بازدید امروز : 47,180
تعداد بازدید دیروز : 433,691
تعداد بازدید این ماه : 2,175,194