سازمان هواشناسی
    • وضع هوای خیرآباد

     هوای حاضر            ساعت: ۰۰:۲۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۱۷ خرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  شنبه 17 خرداد

     ۲۳
     چورزق
     نم نسبی %۵۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۳° c

     ۱۸
     نیک پی
     نم نسبی %۱۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۸° c

     ۲۲
     گیلوان
     نم نسبی %۶۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۲° c

     ۱۹
     دندی
     نم نسبی %۲۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۹° c

     ۱۵
     صایین قلعه
     نم نسبی %۳۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۵° c

     ۱۲
     هلاب
     نم نسبی %۳۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۲° c

     ۱۶
     سجاس
     نم نسبی %۲۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۶° c

     ۲۱
     ابهر
     نم نسبی %۱۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۱° c

     ۱۴
     زرین رود
     نم نسبی %۲۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۴° c

     ۲۳
     ماه نشان
     نم نسبی %۲۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۳° c

     ۲۲
     زنجان
     نم نسبی %۱۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۲° c

     ۲۳
     خرم دره
     نم نسبی %۲۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۳° c

     ۱۹
     خدابنده
     نم نسبی %۲۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۹° c

     ۲۹
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۹
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۹° c

     ۲۸
     آببر
     نم نسبی %۴۳
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۸° c

     ۳۰
     گرماب
     نم نسبی %۷
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۰° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 17 خرداد
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 597,658,127
تعداد بازدید امروز : 3,778
تعداد بازدید دیروز : 138,905
تعداد بازدید این ماه : 2,285,653