سازمان هواشناسی
    • وضع هوای خدابنده

     هوای حاضر            ساعت: ۲۳:۵۷
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۵° c
     صاف

     جهت باد: غربی
       هوای حاضر | سه شنبه ۱۲ فروردین
     سرعت باد: ۹ متر بر ثانیه, ۳۱ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۵۲

     دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۴.۵ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۱° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۲۳:۲۱
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  سه شنبه 12 فروردین

     ۱۳
     چورزق
     نم نسبی %۵۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۳° c

     ۵
     نیک پی
     نم نسبی %۶۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۵° c

     ۱۳
     گیلوان
     نم نسبی %۶۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۳° c

     ۸
     دندی
     نم نسبی %۵۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۸° c

     ۵
     صایین قلعه
     نم نسبی %۶۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۵° c

     ۸
     هلاب
     نم نسبی %۴۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۸° c

     ۳
     سجاس
     نم نسبی %۷۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳° c

     ۸
     ابهر
     نم نسبی %۴۹
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۸° c

     ۵
     زرین رود
     نم نسبی %۶۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۱۱
     ماه نشان
     نم نسبی %۴۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۱° c

     ۷
     زنجان
     نم نسبی %۵۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۸
     خرم دره
     نم نسبی %۵۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۸° c

     ۵
     خدابنده
     نم نسبی %۵۴
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۱۱
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۵۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۱° c

     ۱۸
     آببر
     نم نسبی %۳۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۸° c

     ۱۰
     گرماب
     نم نسبی %۳۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۰° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 12 فروردین
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 584,974,191
تعداد بازدید امروز : 205,313
تعداد بازدید دیروز : 283,198
تعداد بازدید این ماه : 3,043,205