سازمان هواشناسی
    • وضع هوای جغتای

     هوای حاضر            ساعت: ۰۶:۴۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     ۷° c
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | چهارشنبه ۰۷ فروردین
     سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۲ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۱۰۰

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۱۳ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۳° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰۶:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  چهارشنبه 07 فروردین

     ۱۲
     باخرز
     نم نسبی %۸۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۲° c

     ۱۳
     رشتخوار
     نم نسبی %۱۰۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۳° c

     ۷
     قوچان
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۷° c

     ۱۱
     سرخس
     نم نسبی %۹۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۱° c

     ۱۲
     سبزوار
     نم نسبی %۹۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۲° c

     ۹
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۹° c

     ۷
     مشهد
     نم نسبی %۱۰۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c

     ۱۲
     نیشابور
     نم نسبی %۸۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۲° c

     ۱۰
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۹۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۰° c

     ۱۲
     کاشمر
     نم نسبی %۹۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۲° c

     ۱۶
     گناباد
     نم نسبی %۷۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۶° c

     ۱۱
     تربت جام
     نم نسبی %۹۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۱° c

     ۸
     درگز
     نم نسبی %۱۰۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۱۰
     فریمان
     نم نسبی %۱۰۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۰° c

     ۱۵
     خواف
     نم نسبی %۷۹
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۵° c

     ۷
     کلات نادر
     نم نسبی %۹۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۷° c

     ۸
     جغتای
     نم نسبی %۱۰۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۱۳
     بردسکن
     نم نسبی %۹۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۳° c

     ۱۴
     تایباد
     نم نسبی %۸۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۴° c

     ۱۵
     بجستان
     نم نسبی %۷۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۵° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |چهارشنبه 07 فروردین
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 455,826,242
تعداد بازدید امروز : 223,412
تعداد بازدید دیروز : 1,086,466
تعداد بازدید این ماه : 15,784,120