سازمان هواشناسی
    • وضع هوای بلداجی

     هوای حاضر            ساعت: ۱۷:۲۳
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | سه شنبه ۲۷ شهریور
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  سه شنبه 27 شهریور

     ۲۹
     سورشجان
     نم نسبی %۱۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۹° c

     ۳۱
     شلمزار
     نم نسبی %۱۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۱° c

     ۳۲
     مال خلیفه
     نم نسبی %۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۲° c

     ۲۹
     کوهرنگ
     نم نسبی %۱۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۹° c

     ۳۰
     شهر کرد
     نم نسبی %۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۰° c

     ۳۶
     لردگان
     نم نسبی %۱۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۶° c

     ۲۹
     بروجن
     نم نسبی %۱۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۹° c

     ۳۱
     ایلبگی
     نم نسبی %۱۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۱° c

     ۳۰
     سامان
     نم نسبی %۱۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۰° c

     ۳۱
     فرخ شهر
     نم نسبی %۱۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۱° c

     ۲۹
     فارسان
     نم نسبی %۱۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۹° c

     ۳۴
     اردل
     نم نسبی %۱۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۴° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 27 شهریور
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     ایلبگی
     دوآب صمصامی
     سورشجان
     شلمزار
     فارسان
     مال خلیفه
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان چهار محال بختیاری

       استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و نیز ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان دربخش مرکزی کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخل ...

مجموع بازدیدها : 378,538,527
تعداد بازدید امروز : 237,582
تعداد بازدید دیروز : 310,985
تعداد بازدید این ماه : 8,173,564