سازمان هواشناسی
    • وضع هوای بلداجی

     هوای حاضر            ساعت: ۱۶:۵۵
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | سه شنبه ۳۰ آبان
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  سه شنبه 30 آبان

     ۳
     کوهرنگ
     نم نسبی %۸۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۸
     شهر کرد
     نم نسبی %۵۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۸° c

     ۸
     لردگان
     نم نسبی %۹۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۷
     بروجن
     نم نسبی %۶۱
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۷° c

     ۹
     سامان
     نم نسبی %۵۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۹° c

     ۹
     فرخ شهر
     نم نسبی %۵۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۹° c

     ۶
     فارسان
     نم نسبی %۷۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۶° c

     ۸
     اردل
     نم نسبی %۷۶
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۸° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 30 آبان
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     فارسان
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان چهار محال بختیاری

       استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و نیز ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان دربخش مرکزی کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخل ...

مجموع بازدیدها : 271,447,530
تعداد بازدید امروز : 213,440
تعداد بازدید دیروز : 244,639
تعداد بازدید این ماه : 6,572,960