سازمان هواشناسی
    • وضع هوای باخرز

     هوای حاضر            ساعت: ۱۷:۴۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     ۳۳° c
     -

     جهت باد: شمال شرقی
       هوای حاضر | پنجشنبه ۳۰ خرداد
     سرعت باد: ۴ متر بر ثانیه, ۱۴ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۱۸

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۳۵° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۹° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۷:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  پنجشنبه 30 خرداد

     ۳۷
     فیض آباد
     نم نسبی %۱۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۷° c

     ۳۳
     باخرز
     نم نسبی %۱۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۳° c

     ۳۵
     رشتخوار
     نم نسبی %۱۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۵° c

     ۳۰
     قوچان
     نم نسبی %۲۵
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۰° c

     ۴۰
     سرخس
     نم نسبی %۱۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۴۰° c

     ۳۷
     سبزوار
     نم نسبی %۱۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۷° c

     ۳۴
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۱۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۴° c

     ۳۴
     مشهد
     نم نسبی %۱۵
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۴° c

     ۳۲
     نیشابور
     نم نسبی %۲۰
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۲° c

     ۳۳
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۱۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۳° c

     ۳۶
     کاشمر
     نم نسبی %۱۴
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۶° c

     ۳۶
     گناباد
     نم نسبی %۱۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۶° c

     ۳۴
     تربت جام
     نم نسبی %۲۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۴° c

     ۳۷
     درگز
     نم نسبی %۲۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۷° c

     ۳۱
     فریمان
     نم نسبی %۱۹
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۱° c

     ۳۵
     خواف
     نم نسبی %۱۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۵° c

     ۳۲
     کلات نادر
     نم نسبی %۲۴
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۲° c

     ۳۳
     جغتای
     نم نسبی %۱۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۳° c

     ۳۷
     بردسکن
     نم نسبی %۱۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۷° c

     ۳۷
     تایباد
     نم نسبی %۱۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۷° c

     ۳۴
     بجستان
     نم نسبی %۱۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۴° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 30 خرداد
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان