سازمان هواشناسی
    • وضع هوای باخرز

     هوای حاضر            ساعت: ۰۲:۴۲
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۱۸ فروردین
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  دوشنبه 18 فروردین

     ۸
     فیض آباد
     نم نسبی %۸۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۸° c

     ۹
     رشتخوار
     نم نسبی %۷۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۹° c

     ۵
     قوچان
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۱۲
     سرخس
     نم نسبی %۹۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۲° c

     ۷
     سبزوار
     نم نسبی %۸۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۷° c

     ۶
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۹۴
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۶° c

     ۷
     مشهد
     نم نسبی %۹۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۷° c

     ۳
     نیشابور
     نم نسبی %۹۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۶
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۷۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۶° c

     ۱۱
     کاشمر
     نم نسبی %۵۲
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۱° c

     ۱۰
     گناباد
     نم نسبی %۸۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۰° c

     ۷
     تربت جام
     نم نسبی %۸۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۷° c

     ۱۱
     درگز
     نم نسبی %۹۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     ۵
     فریمان
     نم نسبی %۹۴
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۵° c

     ۱۵
     خواف
     نم نسبی %۶۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۵° c

     ۹
     کلات نادر
     نم نسبی %۷۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۹° c

     ۹
     جغتای
     نم نسبی %۸۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۹° c

     ۱۲
     بردسکن
     نم نسبی %۶۹
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۲° c

     ۱۲
     تایباد
     نم نسبی %۸۶
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۲° c

     ۱۴
     بجستان
     نم نسبی %۶۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۴° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 18 فروردین
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 586,041,911
تعداد بازدید امروز : 20,544
تعداد بازدید دیروز : 196,208
تعداد بازدید این ماه : 4,110,925