سازمان هواشناسی
    • وضع هوای باخرز

     هوای حاضر            ساعت: ۱۹:۱۰
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | سه شنبه ۲۹ بهمن
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  سه شنبه 29 بهمن

     ۱۲
     فیض آباد
     نم نسبی %۴۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۲° c

     ۸
     رشتخوار
     نم نسبی %۵۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۸° c

     ۱
     قوچان
     نم نسبی %۹۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱° c

     ۵
     سرخس
     نم نسبی %۸۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۸
     سبزوار
     نم نسبی %۴۸
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۸° c

     ۲
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۷۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲° c

     ۲
     مشهد
     نم نسبی %۸۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲° c

     ۱
     نیشابور
     نم نسبی %۷۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱° c

     ۴
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۵۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۴° c

     ۱۳
     کاشمر
     نم نسبی %۳۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۳° c

     ۱۱
     گناباد
     نم نسبی %۴۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۱° c

     ۳
     تربت جام
     نم نسبی %۶۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳° c

     ۳
     درگز
     نم نسبی %۸۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳° c

     ۱-
     فریمان
     نم نسبی %۷۷
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۱° c

     ۵
     خواف
     نم نسبی %۵۵
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۵° c

     ۰
     کلات نادر
     نم نسبی %۹۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     صفر° c

     ۸
     جغتای
     نم نسبی %۵۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۱۲
     بردسکن
     نم نسبی %۴۵
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۲° c

     ۴
     تایباد
     نم نسبی %۷۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۴° c

     ۱۱
     بجستان
     نم نسبی %۳۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 29 بهمن
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 574,859,465
تعداد بازدید امروز : 214,410
تعداد بازدید دیروز : 333,688
تعداد بازدید این ماه : 10,249,746