سازمان هواشناسی
    • وضع هوای استهبان

     هوای حاضر            ساعت: ۰۷:۴۱
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۲۴° c
     قسمتی ابری

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۲۰ تیر
     سرعت باد: آرام

     نم نسبی:  % ۳۷

     دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۳۷° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۲۱° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰۷:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان فارس  |  جمعه 20 تیر

     ۲۱
     دشت نمدان
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۱° c

     ۲۱
     آباده
     نم نسبی %۲۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۱° c

     ۱۹
     اقلید فارس
     نم نسبی %۳۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۹° c

     ۲۵
     سد درودزن
     نم نسبی %۳۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۵° c

     ۲۰
     زرقان
     نم نسبی %۵۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۰° c

     ۲۵
     شیراز
     نم نسبی %۳۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۵° c

     ۱۷
     صفاشهر
     نم نسبی %۷۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۷° c

     ۲۵
     فسا
     نم نسبی %۲۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۵° c

     ۲۷
     کازرون
     نم نسبی %۳۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۷° c

     ۲۶
     حسن آباد داراب
     نم نسبی %۴۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۶° c

     ۲۳
     فراشبند
     نم نسبی %۴۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۳° c

     ۲۷
     نیریز فارس
     نم نسبی %۲۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۷° c

     ۲۷
     لار
     نم نسبی %۳۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۷° c

     ۲۸
     نم نسبی %۱۴
     سرعت باد آرام
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۸° c

     ۲۵
     لامرد
     نم نسبی %۲۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۵° c

     ۱۹
     ایزدخواست
     نم نسبی %۲۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۹° c

     ۱۷
     بوانات
     نم نسبی %۳۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۷° c

     ۲۴
     سپیدان
     نم نسبی %۲۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۴° c

     ۲۱
     تخت جمشید
     نم نسبی %۳۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۱° c

     ۲۷
     ارسنجان
     نم نسبی %۱۹
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۷° c

     ۲۵
     نورآباد ممسنی
     نم نسبی %۳۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۵° c

     ۳۰
     زرین دشت
     نم نسبی %۲۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۰° c

     ۲۴
     استهبان
     نم نسبی %۳۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۴° c

     ۲۵
     فیروز آباد
     نم نسبی %۲۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۵° c

     ۳۰
     قیر و کارزین
     نم نسبی %۲۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۰° c

     ۲۵
     جهرم
     نم نسبی %۴۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۵° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 20 تیر