سازمان هواشناسی
    • وضع هوای اراک فرودگاه

     هوای حاضر            ساعت: ۱۷:۵۱
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۲۰ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان مرکزی  |  جمعه 20 تیر

     ۳۵
     اراک
     نم نسبی %۱۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۵° c

     ۳۵
     محلات
     نم نسبی %۱۵
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۵° c

     ۳۹
     ساوه
     نم نسبی %۱۳
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۹° c

     ۳۱
     تفرش
     نم نسبی %۱۶
     ۲۹ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۱° c

     ۳۱
     آشتیان
     نم نسبی %۱۸
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۱° c

     ۳۳
     غرق آباد
     نم نسبی %۱۶
     ۲۹ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۳° c

     ۳۴
     کمیجان
     نم نسبی %۱۷
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۴° c

     ۳۳
     خنداب
     نم نسبی %۱۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۳° c

     ۳۳
     شازند
     نم نسبی %۱۴
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۳° c

     ۳۴
     خمین
     نم نسبی %۱۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۴° c

     ۳۶
     دلیجان
     نم نسبی %۶
     ۲۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۶° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 20 تیر
     اراک
     آشتیان
     خمین
     خنداب
     دلیجان
     ساوه
     شازند
     غرق آباد
     کمیجان
     محلات
     اراک
     تفرش
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان مرکزی
     استان مرکزی بین عرض جغرافیایی 33 درجه و 30 دقیقه تا 35 درجه و 35 دقیقه ، طول جغرافیایی 48 درجه و 57 دقیقه تا 51 درجه طول شرقی نصف النهار گرینویچ واقع شده است که از شمال به استان های تهران و قزوین و از غرب به استان همدان از ...
مجموع بازدیدها : 602,453,150
تعداد بازدید امروز : 102,769
تعداد بازدید دیروز : 147,183
تعداد بازدید این ماه : 2,713,308