سازمان هواشناسی
    • وضع هوای اراک فرودگاه

     هوای حاضر            ساعت: ۰۵:۵۱
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۲۳ آذر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان مرکزی  |  پنجشنبه 23 آذر

     ۵-
     اراک
     نم نسبی %۸۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۵° c

     ۸
     محلات
     نم نسبی %۳۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۸° c

     ۲
     تفرش
     نم نسبی %۵۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۵
     آشتیان
     نم نسبی %۳۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۵
     غرق آباد
     نم نسبی %۵۰
     ۳۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۵° c

     ۳
     کمیجان
     نم نسبی %۵۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳° c

     ۴
     خنداب
     نم نسبی %۵۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۳
     شازند
     نم نسبی %۴۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳° c

     ۵
     خمین
     نم نسبی %۳۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۷
     دلیجان
     نم نسبی %۳۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۷° c

     ۱۰
     ساوه
     نم نسبی %۲۵
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۰° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 23 آذر
     اراک
     آشتیان
     خمین
     خنداب
     دلیجان
     ساوه
     شازند
     غرق آباد
     کمیجان
     محلات
     اراک
     تفرش
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان مرکزی
     استان مرکزی بین عرض جغرافیایی 33 درجه و 30 دقیقه تا 35 درجه و 35 دقیقه ، طول جغرافیایی 48 درجه و 57 دقیقه تا 51 درجه طول شرقی نصف النهار گرینویچ واقع شده است که از شمال به استان های تهران و قزوین و از غرب به استان همدان از ...
مجموع بازدیدها : 279,962,116
تعداد بازدید امروز : 74,167
تعداد بازدید دیروز : 416,519
تعداد بازدید این ماه : 8,796,832